Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pravilnik o zasebnosti

Preambula

S tem pravilnikom o zasebnosti vas želimo obvestiti, katere vrste vaših osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi skrajšano "podatki") obdelujemo, za katere namene in v kakšnem obsegu. Izjava o zasebnosti velja za vse obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajamo v okviru zagotavljanja naših storitev, zlasti na naših spletnih mestih, v mobilnih aplikacijah in v okviru zunanjih spletnih predstavitev, kot so naši profili na družabnih omrežjih (v nadaljevanju skupaj imenovani "spletne storitve").
Uporabljeni izrazi niso vezani na spol.
Zadnja posodobitev: 12. November 2021

Vsebina

- Preambula
- Krmilnik
- Pregled postopkov obdelave
- Pravne podlage za obdelavo
- Varnostni ukrepi
- Posredovanje osebnih podatkov
- Obdelava podatkov v tretjih državah
- Izbris podatkov
- Uporaba piškotkov
- Zagotavljanje spletnih storitev in spletnega gostovanja
- Upravljanje stikov in poizvedb
- Spletno trženje
- Profili v družabnih omrežjih (družabni mediji)
- Vtičniki in vgrajene funkcije ter vsebina
- Spremembe in posodobitve pravilnika o zasebnosti
- Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
- Terminologija in opredelitve

Krmilnik

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria

E-mail address: marketing@deltabloc.com
Legal Notice: https://deltabloc.com/sl/odtis

Pregled postopkov predelave

V spodnji preglednici so povzete vrste podatkov, ki se obdelujejo, nameni njihove obdelave in zadevni posamezniki, na katere se podatki nanašajo.

Kategorije obdelanih podatkov
- Inventarni podatki (npr. imena, naslovi).
- Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki).
- Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).
- Meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
- Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
- Komunikacijski partner (prejemniki elektronske pošte, pisem itd.).
- Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).

Nameni obdelave
- Zagotavljanje naših spletnih storitev in uporabnosti.
- Sledenje konverzijam (merjenje učinkovitosti trženjskih dejavnosti).
- Neposredno trženje (npr. po e-pošti ali pošti).
- Povratne informacije (npr. zbiranje povratnih informacij prek spletnega obrazca).
- Trženje.
- Zahteve za stik in komunikacija.
- Profili s podatki, povezanimi z uporabniki (Ustvarjanje uporabniških profilov).
- Zagotavljanje pogodbenih storitev in podpore strankam.

Pravne podlage za obdelavo

V nadaljevanju boste našli pregled pravnih podlag GDPR, na katerih temelji naša obdelava osebnih podatkov. Upoštevajte, da se poleg določb GDPR lahko uporabljajo tudi nacionalne določbe o varstvu podatkov vaše ali naše države prebivališča ali sedeža. Če poleg tega v posameznih primerih veljajo bolj specifične pravne podlage, vas bomo o njih obvestili v izjavi o varstvu podatkov.

- Privolitev (člen 6(1)(a) GDPR) - Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.
- Izvajanje pogodbe in predhodne zahteve (člen 6(1)(b) SUVP) - Izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za sprejetje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe.
- Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP) - Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Nacionalni predpisi o varstvu podatkov v Avstriji: Poleg predpisov o varstvu podatkov iz Splošne uredbe o varstvu podatkov se za varstvo podatkov v Avstriji uporabljajo tudi nacionalni predpisi. To vključuje zlasti Zvezni zakon o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Zakon o varstvu podatkov - DSG). Zakon o varstvu podatkov vsebuje zlasti posebne določbe o pravici do dostopa, popravka ali preklica, obdelavi posebnih vrst osebnih podatkov, obdelavi za druge namene ter prenosu in avtomatiziranem odločanju v posameznih primerih.

Varnostni ukrepi

V skladu z zakonskimi zahtevami in ob upoštevanju najnovejših dosežkov, stroškov izvajanja ter narave, obsega, konteksta in namenov obdelave ter različno verjetnega in resnega tveganja za pravice in svoboščine fizičnih oseb sprejmemo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili raven varnosti, ki ustreza tveganju.
Ukrepi vključujejo zlasti varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorom fizičnega in elektronskega dostopa do podatkov ter dostopa, vnosa, prenosa, varovanja in ločevanja podatkov. Poleg tega smo vzpostavili postopke za zagotavljanje spoštovanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, izbrisa podatkov in pripravljenosti na hiter odziv na grožnje s podatki. Poleg tega varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju ali izbiri strojne in programske opreme ter ponudnikov storitev v skladu z načelom vgrajene zasebnosti in privzete zasebnosti.

Šifriranje SSL (https): Da bi vaše podatke, ki se prenašajo prek naših spletnih storitev, kar najbolje zaščitili, uporabljamo šifriranje SSL. Takšne šifrirane povezave prepoznate po predponi https:// v naslovni vrstici brskalnika.

Posredovanje osebnih podatkov

V okviru naše obdelave osebnih podatkov se lahko zgodi, da se podatki prenesejo v druge kraje, podjetja ali osebe ali da se jim razkrijejo. Prejemniki teh podatkov so lahko na primer ponudniki storitev, pooblaščeni za naloge IT, ali ponudniki storitev in vsebin, ki so vgrajene v spletno mesto. V takem primeru bodo upoštevane zakonske zahteve, s prejemniki vaših podatkov pa bodo sklenjene zlasti ustrezne pogodbe ali sporazumi, ki služijo varstvu vaših podatkov.

Obdelava podatkov v tretjih državah

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali obdelava poteka v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali prenosa podatkov drugim osebam, organom ali podjetjem, bo to potekalo le v skladu z zakonskimi zahtevami.
Na podlagi izrecnega soglasja ali prenosa, ki ga zahteva pogodba ali zakon, podatke obdelujemo ali smo jih obdelali samo v tretjih državah s priznano ravnjo varstva podatkov, in sicer na podlagi posebnih jamstev, kot je pogodbena obveznost prek tako imenovanih standardnih zaščitnih klavzul Komisije EU ali če obdelavo upravičujejo certifikati ali zavezujoči notranji predpisi o varstvu podatkov (44. do 49. člen GDPR, informacijska stran Komisije EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Brisanje podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani v skladu z zakonskimi določbami takoj, ko bo njihova obdelava preklicana ali ko druga dovoljenja ne bodo več veljala (npr. če namen obdelave teh podatkov ne velja več ali če za ta namen niso več potrebni).
Če podatki niso izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, je njihova obdelava omejena na te namene. To pomeni, da bodo podatki omejeni in se ne bodo obdelovali za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti iz komercialnih ali davčnih razlogov ali za katere je hranjenje potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe.
V okviru naših informacij o obdelavi podatkov lahko uporabnikom posredujemo dodatne informacije o izbrisu in hrambi podatkov, ki so specifične za posamezno operacijo obdelave.

Uporaba piškotkov

Piškotki so besedilne datoteke, ki vsebujejo podatke z obiskanih spletnih mest ali domen in jih brskalnik shrani v uporabnikov računalnik. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje informacij o uporabniku med njegovim obiskom ali po njem v okviru spletne storitve. Shranjene informacije lahko vključujejo na primer jezikovne nastavitve na spletnem mestu, stanje prijave, nakupovalno košarico ali lokacijo, kjer je bil ogledan videoposnetek. Izraz "piškotki" vključuje tudi druge tehnologije, ki opravljajo enake funkcije kot piškotki (npr. če se informacije o uporabniku shranjujejo z uporabo psevdonimnih spletnih identifikatorjev, imenovanih tudi "ID uporabnika").

Ločimo naslednje vrste in funkcije piškotkov
- Začasni piškotki (tudi: sejni piškotki): Začasni piškotki se izbrišejo najpozneje po tem, ko uporabnik zapusti spletno storitev in zapre brskalnik.
- Trajni piškotki: Trajni piškotki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Tako se lahko na primer shrani stanje prijave ali se neposredno prikaže želena vsebina, ko uporabnik ponovno obišče spletno mesto. V takšen piškotek se lahko shranijo tudi interesi uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali trženjske namene.
- Piškotki prve stranke: Piškotke prve stranke namestimo sami.
- Piškotki tretjih oseb: Piškotke tretjih oseb uporabljajo predvsem oglaševalci (tako imenovane tretje osebe) za obdelavo podatkov o uporabnikih.
- Nujni (tudi: bistveni) piškotki: Piškotki so lahko nujni za delovanje spletnega mesta (npr. za shranjevanje prijav ali drugih uporabniških vnosov ali iz varnostnih razlogov).
- Piškotki za statistiko, trženje in personalizacijo: Piškotki se običajno uporabljajo tudi za merjenje dosega spletnega mesta in kadar se interesi ali vedenje uporabnika (npr. ogled določene vsebine, uporaba funkcij itd.) na posameznih spletnih mestih shranijo v uporabniški profil. Takšni profili se na primer uporabljajo za prikazovanje vsebin uporabnikom, ki ustrezajo njihovim morebitnim interesom. Ta postopek se imenuje tudi "sledenje", tj. sledenje potencialnim interesom uporabnikov. Če uporabljamo piškotke ali tehnologije "sledenja", vas bomo o tem posebej obvestili v svojem pravilniku o zasebnosti ali v okviru pridobivanja soglasja.

Informacije o pravni podlagi: Pravna podlaga, na podlagi katere obdelujemo vaše osebne podatke s pomočjo piškotkov, je odvisna od tega, ali vas prosimo za privolitev. Če to velja in soglašate z uporabo piškotkov, je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov vaša izražena privolitev. V nasprotnem primeru bodo podatki, obdelani s pomočjo piškotkov, obdelani na podlagi naših zakonitih interesov (npr. pri poslovnem delovanju naše spletne storitve in njenem izboljšanju) ali če je uporaba piškotkov potrebna za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti.

Obdobje hrambe: Če vam ne posredujemo izrecnih informacij o obdobju hrambe trajnih piškotkov (npr. v okviru t. i. cookie opt-in), upoštevajte, da je obdobje hrambe lahko tudi dve leti.

Splošne informacije o preklicu privolitve in ugovora (Opt-Out): V vsakem trenutku lahko ugovarjate obdelavi svojih podatkov z uporabo tehnologij piškotkov ali prekličete soglasje (skupaj imenovano "odjava"), ne glede na to, ali obdelava temelji na privolitvi ali zakonskem dovoljenju. Svoje nasprotovanje lahko najprej pojasnite z nastavitvami brskalnika, npr. z deaktiviranjem uporabe piškotkov (kar lahko tudi omeji funkcionalnost naših spletnih storitev). Ugovor proti uporabi piškotkov za namene spletnega trženja lahko za številne storitve, zlasti v primeru sledenja, izrazite prek spletnih strani https://www.aboutads.info/choices/ in https://www.youronlinechoices.com. Poleg tega lahko v okviru informacij o uporabljenih ponudnikih storitev in piškotkih prejmete dodatne informacije o ugovorih.

Obdelava podatkov o piškotkih na podlagi privolitve: Uporabljamo rešitev za upravljanje piškotkov, v kateri lahko uporabniki pridobijo, upravljajo in prekličejo soglasje uporabnikov za uporabo piškotkov ali postopkov in ponudnikov, navedenih v rešitvi za upravljanje piškotkov. Izjava o privolitvi je shranjena, tako da je ni treba ponovno priklicati in je privolitev mogoče dokazati v skladu z zakonsko obveznostjo. Shranjevanje lahko poteka na strani strežnika in/ali v piškotku (tako imenovani opt-out piškotek ali s pomočjo primerljivih tehnologij), da je mogoče privolitev dodeliti uporabniku in/ali njegovi napravi. Ob upoštevanju posameznih podatkov ponudnikov storitev upravljanja piškotkov veljajo naslednje informacije: Trajanje shranjevanja privolitve je lahko največ dve leti. V tem primeru se oblikuje in shrani psevdonimni identifikator uporabnika z datumom/časom privolitve, podatki o obsegu privolitve (npr. katere kategorije piškotkov in/ali ponudniki storitev) ter brskalnik, sistem in uporabljena končna naprava.

- Obdelane vrste podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa), meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnih strani, uporabniki spletnih storitev).
- Pravna podlaga: Soglasje (člen 6(1)(a) SUVP), zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP).

Uporabljene storitve in ponudniki storitev
- Cookiebot: Cookie-Consent Manager; ponudnik storitev: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska; spletna stran: Cybot: https://www.cookiebot.com; Politika zasebnosti: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Shranjeni podatki (na strežniku ponudnika storitev): IP številka uporabnika v anonimni obliki (zadnje tri številke so nastavljene na 0), datum in čas privolitve, uporabniški agent brskalnika uporabnika, URL, s katerega je bila poslana privolitev, anonimna, naključna in šifrirana vrednost ključa; status privolitve uporabnika.

Zagotavljanje spletnih storitev in spletnega gostovanja

Za varno in učinkovito zagotavljanje naših spletnih storitev uporabljamo storitve enega ali več ponudnikov spletnega gostovanja, s katerih strežnikov (ali strežnikov, ki jih upravljajo) je mogoče dostopati do spletnih storitev. V te namene lahko uporabljamo storitve infrastrukture in platforme, računalniške zmogljivosti, prostor za shranjevanje in storitve podatkovnih zbirk ter storitve varnostnega in tehničnega vzdrževanja.
Podatki, ki se obdelujejo v okviru zagotavljanja storitev gostovanja, lahko vključujejo vse informacije v zvezi z uporabniki naših spletnih storitev, ki se zbirajo med uporabo in komunikacijo. To redno vključuje naslov IP, ki je potreben, da je mogoče vsebino spletnih storitev dostaviti brskalnikom, in vse vnose v okviru naših spletnih storitev ali s spletnih strani.

Zbiranje podatkov o dostopu in dnevniških datotek: Mi sami ali naš ponudnik spletnega gostovanja zbiramo podatke o vsakem dostopu do strežnika (tako imenovane dnevniške datoteke strežnika). Dnevniške datoteke strežnika lahko vključujejo naslov in ime spletnih strani in datotek, do katerih se dostopa, datum in čas dostopa, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem dostopu, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem uporabnika, referenčni URL (predhodno obiskana stran) ter praviloma naslove IP in ponudnika, ki je zahteval dostop.
Dnevniške datoteke strežnika se lahko uporabljajo v varnostne namene, npr. za preprečevanje preobremenitve strežnikov (zlasti v primeru zlorab, t. i. napadov DDoS) ter za zagotavljanje stabilnosti in optimalne porazdelitve obremenitve strežnikov.

- Obdelane vrste podatkov: Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki), podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa), meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnih strani, uporabniki spletnih storitev).
- Nameni obdelave: Zagotavljanje naših spletnih storitev in uporabnosti.
- Pravna podlaga: Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR).

Upravljanje stikov in poizvedb

Ko nas kontaktirate (npr. prek kontaktnega obrazca, e-pošte, telefona ali družbenih medijev) ter v okviru obstoječih uporabniških in poslovnih odnosov, se podatki povpraševalcev obdelujejo v obsegu, ki je potreben za odgovor na zahteve za stik in morebitne zahtevane ukrepe.
Odzivanje na kontaktne poizvedbe ter upravljanje podatkov o kontaktih in poizvedbah v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij se izvaja zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti ali odzivanja na (pred)pogodbene poizvedbe, sicer pa na podlagi zakonitih interesov za odzivanje na poizvedbe in vzdrževanje uporabniških ali poslovnih razmerij.

- Obdelane vrste podatkov: Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke), Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Komunikacijski partnerji (prejemniki elektronske pošte, pisem itd.).
- Nameni obdelave: Nameni: Zahteve za stike in komunikacija.
- Pravna podlaga: Pravne podlage: Izvedba pogodbe in predhodne zahteve (člen 6(1)(b) SUVP), zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP).

Spletno trženje

Osebne podatke obdelujemo za namene spletnega trženja, ki lahko vključuje zlasti trženje oglasnega prostora ali prikazovanje oglasov in drugih vsebin (skupaj imenovanih "vsebina") na podlagi potencialnih interesov uporabnikov in merjenje njihove učinkovitosti.
V te namene se ustvarijo tako imenovani uporabniški profili, ki se shranijo v datoteko (tako imenovani "piškotek") ali podoben postopek, v katerem so shranjeni ustrezni podatki o uporabniku za prikaz zgoraj omenjenih vsebin. Ti podatki lahko vključujejo na primer ogledane vsebine, obiskana spletna mesta, uporabljena spletna omrežja, komunikacijske partnerje in tehnične podatke, kot so uporabljeni brskalnik, uporabljeni računalniški sistem in podatki o času uporabe. Če so uporabniki privolili v zbiranje svojih stranskih podatkov, se lahko obdelujejo tudi ti.

Shranjeni so tudi IP-naslovi uporabnikov. Vendar uporabljamo predvidene postopke maskiranja IP (tj. psevdonimizacijo s skrajšanjem naslova IP), da zagotovimo zaščito uporabnika z uporabo psevdonima. Na splošno se v okviru postopka spletnega trženja ne varujejo jasni podatki o uporabniku (kot so e-poštni naslovi ali imena), temveč psevdonimi. To pomeni, da tako mi kot tudi ponudniki postopkov spletnega trženja ne poznamo dejanske identitete uporabnikov, temveč le podatke, shranjene v njihovih profilih.
Podatki v profilih so običajno shranjeni v piškotkih ali podobnih postopkih pomnjenja. Ti piškotki se lahko pozneje, običajno tudi na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo isto tehnologijo spletnega trženja, preberejo in analizirajo za namene prikaza vsebine ter dopolnijo z drugimi podatki in shranijo v strežniku ponudnika tehnologije spletnega trženja.

Izjemoma je mogoče profilom dodeliti jasne podatke. Tako je na primer, če so uporabniki člani družbenega omrežja, katerega tehnologijo spletnega trženja uporabljamo, in omrežje poveže profile uporabnikov v zgoraj omenjene podatke. Upoštevajte, da lahko uporabniki s ponudniki socialnih omrežij ali drugimi ponudniki storitev sklenejo dodatne sporazume, npr. s privolitvijo v okviru postopka registracije.
Načeloma imamo dostop le do povzetkov informacij o uspešnosti naših oglasov. V okviru tako imenovanega merjenja konverzij pa lahko preverimo, kateri od naših postopkov spletnega trženja so privedli do tako imenovane konverzije, tj. do sklenitve pogodbe z nami. Merjenje konverzij se uporablja samo za analizo uspešnosti naših trženjskih dejavnosti.
Če ni navedeno drugače, vas prosimo, da upoštevate, da se uporabljeni piškotki hranijo dve leti.

Informacije o pravni podlagi: Če uporabnike prosimo za soglasje (npr. v okviru tako imenovanega "soglasja za piškotke na bannerju"), je pravna podlaga za obdelavo podatkov za namene spletnega trženja to soglasje. V nasprotnem primeru se podatki uporabnikov obdelujejo na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naših spletnih storitev. V zvezi s tem vas želimo opozoriti tudi na informacije o uporabi piškotkov v tem pravilniku o zasebnosti.

- Obdelane vrste podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa), meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnih strani, uporabniki spletnih storitev).
- Nameni obdelave: Trženje, Profili z informacijami, povezanimi z uporabniki (ustvarjanje uporabniških profilov), Sledenje konverzijam (merjenje učinkovitosti trženjskih dejavnosti).
- Varnostni ukrepi: Maskiranje IP (psevdonimizacija naslova IP).
- Pravna podlaga: Soglasje (člen 6(1)(a) SUVP), Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP).
- Odjava: Sklicujemo se na politike zasebnosti posameznih ponudnikov storitev in možnosti ugovora (t. i. "opt-out"). Če izrecna možnost odjave ni bila določena, lahko piškotke deaktivirate v nastavitvah brskalnika. Vendar lahko to omeji funkcije naše spletne ponudbe. Zato priporočamo naslednje dodatne možnosti odjave, ki so na voljo skupaj za vsako območje: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) ZDA: https://www.aboutads.info/choices. d) Medregionalno: https://optout.aboutads.info.

Uporabljene storitve in ponudniki storitev
- Google Tag Manager: Google Tag Manager je rešitev, s katero lahko prek vmesnika upravljamo tako imenovane spletne oznake in tako v naše spletne storitve vključimo druge storitve (glejte nadaljnje podrobnosti v tem pravilniku o zasebnosti). Pri samem upravitelju oznak (ki izvaja oznake) se na primer ne ustvarjajo uporabniški profili ali shranjujejo piškotki. Google prejme le IP-naslov uporabnika, ki je potreben za delovanje upravitelja oznak Google. Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Vrste obdelave in obdelani podatki: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji za obdelavo podatkov za Googlove oglaševalske izdelke in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adsprocessorterms .

- Google Analytics: Ponudnik storitev: Spletno trženje in spletna analitika: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Odjava: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Nastavitve za prikazovanje oglasov: https://adssettings.google.com/authenticated; Vrste obdelave in obdelani podatki: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji za obdelavo podatkov za Googlove oglaševalske izdelke in standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

- Oglasi Google in sledenje konverzijam: Uporabljamo Googlovo metodo spletnega trženja "Oglasi", s katero oglase umeščamo v Googlovo oglaševalsko omrežje (npr. v rezultate iskanja, videoposnetke, spletna mesta itd.), tako da se prikazujejo uporabnikom, ki jih oglasi domnevno zanimajo. Merimo tudi konverzijo oglasov. Vendar poznamo le anonimno skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas in bili preusmerjeni na stran, označeno z oznako za sledenje konverzijam. Sami pa ne prejmemo nobenih informacij, na podlagi katerih bi lahko identificirali uporabnike; Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://marketingplatform.google.com; Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Vrste obdelave in obdelani podatki https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Pogoji za varstvo podatkov med upravljavcem in nadzornikom Google Ads ter standardne pogodbene klavzule za prenos podatkov v tretje države: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profili v družbenih omrežjih (družbeni mediji)

Vzdržujemo spletne prisotnosti v družabnih omrežjih in v tem okviru obdelujemo podatke uporabnikov, da bi komunicirali z uporabniki, ki so tam aktivni, ali da bi jim ponudili informacije o nas. Opozarjamo, da se uporabniški podatki lahko obdelujejo zunaj Evropske unije. To lahko pomeni tveganje za uporabnike, na primer oteženo uveljavljanje pravic uporabnikov. Poleg tega se uporabniški podatki običajno obdelujejo v družabnih omrežjih za namene tržnih raziskav in oglaševanja. Uporabniški profili se lahko na primer ustvarijo na podlagi vedenja uporabnikov in z njim povezanih interesov uporabnikov. Uporabniški profili se lahko nato uporabijo na primer za nameščanje oglasov v omrežjih in zunaj njih, za katere se domneva, da ustrezajo interesom uporabnikov. V te namene se na uporabnikovem računalniku običajno shranijo piškotki, v katerih so shranjeni vedenje in interesi uporabnika. Poleg tega se lahko podatki v uporabniških profilih shranijo neodvisno od naprav, ki jih uporabljajo uporabniki (zlasti če so uporabniki člani zadevnih omrežij ali bodo člani postali pozneje).

Podroben opis zadevnih postopkov obdelave in možnosti odjave najdete v ustreznih izjavah o varstvu podatkov in informacijah, ki jih zagotovijo ponudniki zadevnih omrežij.
Tudi v primeru zahtevkov za informacije in uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, poudarjamo, da jih je mogoče najučinkoviteje uveljavljati pri ponudnikih. Samo ponudniki imajo dostop do podatkov uporabnikov in lahko neposredno sprejmejo ustrezne ukrepe ter zagotovijo informacije. Če še vedno potrebujete pomoč, se obrnite na nas.

- Obdelane vrste podatkov: Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke), podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki), podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa), meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnih strani, uporabniki spletnih storitev).
- Nameni obdelave: Nameni uporabe: zahteve za stik in komunikacija, povratne informacije (npr. zbiranje povratnih informacij prek spletnega obrazca), trženje.

Uporabljene storitve in ponudniki storitev
- LinkedIn: Družbeno omrežje; ponudnik storitev: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska; spletna stran: https://www.linkedin.com; Politika zasebnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Odjava: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
- YouTube: Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy; Odjava: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vtičniki ter vgrajene funkcije in vsebina

V naše spletne storitve vključujemo funkcionalne in vsebinske elemente, ki so pridobljeni s strežnikov njihovih ponudnikov (v nadaljnjem besedilu "ponudniki tretjih oseb"). To so lahko na primer grafike, videoposnetki ali zemljevidi mest (v nadaljevanju enotno imenovani "vsebina").

Integracija vedno predpostavlja, da tretji ponudniki te vsebine obdelujejo IP-naslov uporabnika, saj brez IP-naslova vsebine ne bi mogli poslati v brskalnik. Naslov IP je torej potreben za predstavitev teh vsebin ali funkcij. Prizadevamo si, da bi uporabljali samo tiste vsebine, katerih ponudniki uporabljajo naslov IP samo za distribucijo vsebine. Tretje osebe lahko za statistične ali trženjske namene uporabljajo tudi tako imenovane pikselske oznake (nevidne grafike, znane tudi kot "spletni svetilniki"). "Pikselske oznake" se lahko uporabljajo za ocenjevanje informacij, kot je promet obiskovalcev na straneh tega spletnega mesta. Psevdonimne informacije se lahko shranijo tudi v piškotkih na uporabnikovi napravi in lahko vključujejo tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, referenčnih spletnih mestih, času obiska in druge informacije o uporabi našega spletnega mesta ter so lahko povezane s takšnimi informacijami iz drugih virov.

Informacije o pravni podlagi: Če uporabnike prosimo za soglasje (npr. v okviru tako imenovanega "soglasja v obliki piškotkov"), je pravna podlaga za obdelavo to soglasje. V nasprotnem primeru bomo uporabniške podatke obdelovali na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naših spletnih storitev. Napotujemo vas na opombo o uporabi piškotkov v tem pravilniku o zasebnosti.

- Obdelane vrste podatkov: Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa), meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP), inventarni podatki (npr. imena, naslovi), kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke), podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, video posnetki).
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Uporabniki (npr. obiskovalci spletnega mesta, uporabniki spletnih storitev).
- Nameni obdelave: Zagotavljanje naših spletnih storitev in uporabnosti, Zagotavljanje pogodbenih storitev in podpore strankam.
- Pravna podlaga: Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP), Privolitev (člen 6(1)(a) SUVP), Izvajanje pogodbe in predhodne zahteve (člen 6(1)(b) SUVP).

Uporabljene storitve in ponudniki storitev
- Pisave Google: Pri tem se podatki uporabnikov uporabljajo izključno za namene predstavitve pisav v brskalniku uporabnikov. Integracija poteka na podlagi naših zakonitih interesov za tehnično varno, brez vzdrževanja in učinkovito uporabo pisav, njihovo enotno predstavitev in upoštevanje morebitnih licenčnih omejitev za njihovo integracijo. Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://fonts.google.com/; Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy.

- Videoposnetki YouTube: Ponudnik storitev: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletna stran: https://www.youtube.com; Politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy;
Odjava: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Nastavitve za prikazovanje oglasov: https://adssettings.google.com/authenticated.

Spremembe in posodobitve pravilnika o zasebnosti

Prosimo vas, da se redno seznanjate z vsebino naše izjave o varstvu podatkov. Politiko zasebnosti bomo prilagodili, ko bo to potrebno zaradi sprememb v naših postopkih obdelave podatkov. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bodo spremembe zahtevale vaše sodelovanje (npr. soglasje) ali drugo individualno obvestilo.
Če v tej politiki zasebnosti navajamo naslove in kontaktne podatke podjetij in organizacij, vas prosimo, da upoštevate, da se lahko naslovi sčasoma spremenijo, in da podatke preverite, preden stopite v stik z nami.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR različne pravice, ki izhajajo zlasti iz členov 15 do 21 GDPR:

- Pravica do ugovora: Pravica do ugovora: iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) GDPR, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, kar vključuje profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem.
- Pravica do umika privolitve: Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasja.
- Pravica do dostopa: Imate pravico zahtevati potrditev, ali bodo zadevni podatki obdelani, in biti obveščeni o teh podatkih ter prejeti dodatne informacije in kopijo podatkov v skladu z zakonskimi določbami.
- Pravica do popravka: V skladu z zakonom imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov v zvezi z vami ali popravek nepravilnih podatkov v zvezi z vami.
- Pravica do izbrisa in pravica do omejitve obdelave: V skladu z zakonskimi določbami imate pravico zahtevati, da se zadevni podatki nemudoma izbrišejo, oziroma zahtevati, da se obdelava podatkov omeji v skladu z zakonskimi določbami.
- Pravica do prenosljivosti podatkov: Imate pravico, da podatke, ki se nanašajo na vas in ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki v skladu z zakonskimi zahtevami ali da zahtevate njihov prenos k drugemu upravljavcu.
- Pritožba pri nadzornem organu: Če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši GDPR, imate v skladu z zakonom in brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno pravno sredstvo tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, zlasti pri nadzornem organu v državi članici, v kateri običajno prebivate, nadzornem organu vašega delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve.

Terminologija in opredelitve pojmov

V tem razdelku je podan pregled izrazov, uporabljenih v tem pravilniku o zasebnosti. Številni izrazi izhajajo iz zakonodaje in so opredeljeni predvsem v členu 4 GDPR. Zakonske opredelitve so zavezujoče. Naslednje razlage pa so namenjene predvsem razumevanju. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

- Upravljavec: "Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.
- Sledenje konverzijam: Spremljanje konverzij je metoda, ki se uporablja za ocenjevanje učinkovitosti trženjskih ukrepov. V ta namen se na napravah uporabnikov znotraj spletnih mest, na katerih se izvajajo trženjski ukrepi, običajno shrani piškotek, ki se nato ponovno prikliče na ciljnem spletnem mestu (tako lahko npr. spremljamo, ali so bili oglasi, ki smo jih objavili na drugih spletnih mestih, uspešni).
- Maskiranje IP: Maskiranje IP je metoda, s katero se izbriše zadnji oktet, tj. zadnji dve številki naslova IP, tako da naslova IP ni več mogoče uporabiti za enolično identifikacijo osebe. Maskiranje IP je zato sredstvo za psevdonimizacijo metod obdelave, zlasti pri spletnem trženju.
- Osebni podatki: "Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti na podlagi identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na podlagi enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.
- Obdelava: Izraz "obdelava" zajema širok razpon in praktično vsako ravnanje s podatki, bodisi zbiranje, vrednotenje, shranjevanje, prenos ali izbris.
- Profili z informacijami, povezanimi z uporabnikom: Obdelava "profilov z informacijami, povezanimi z uporabnikom" ali na kratko "profilov" vključuje vse vrste avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za analizo, oceno ali napovedovanje nekaterih osebnih vidikov, povezanih s posameznikom (odvisno od vrste profiliranja lahko to vključuje različne informacije o demografiji, vedenju in interesih, kot je interakcija s spletnimi mesti in njihovo vsebino itd.) (npr. interes za določeno vsebino ali izdelke, obnašanje pri klikih na spletno mesto ali lokacijo). Za namene profiliranja se pogosto uporabljajo piškotki in spletni svetilniki.

Stopite v stik z nami
Contact us