Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Politika privatnosti

Preambula

Sljedećom politikom privatnosti želimo vas obavijestiti koje vrste vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu također skraćeno "podaci") obrađujemo u koje svrhe i u kojem opsegu. Izjava o privatnosti odnosi se na svu obradu osobnih podataka koju provodimo, kako u kontekstu pružanja naših usluga, tako i posebno na našim web stranicama, u mobilnim aplikacijama i unutar vanjskih online prisutnosti, kao što su naši profili na društvenim mrežama (u daljnjem tekstu zajedno kao "online usluge").
Korišteni izrazi nisu rodno specifični.
Posljednje ažuriranje: 12. studenog 2021

Sadržaj

• Preambula
• Kontroler
• Pregled operacija obrade
• Pravne osnove za obradu
• Sigurnosne mjere
• Prijenos osobnih podataka
• Obrada podataka u trećim zemljama
• Brisanje podataka
• Korištenje kolačića
• Pružanje online usluga i web hostinga
• Upravljanje kontaktima i upitima
• Online marketing
• Profili na društvenim mrežama (društveni mediji)
• Dodaci i ugrađene funkcije i sadržaj
• Promjene i ažuriranja Pravila privatnosti
• Prava subjekata podataka
• Terminologija i definicije

Kontroler

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria

E-mail address: marketing@deltabloc.com
Legal Notice: https://deltabloc.com/hr/impresum

Pregled operacija obrade

Sljedeća tablica sažima vrste obrađenih podataka, svrhe za koje se obrađuju i dotične subjekte podataka.

Kategorije obrađenih podataka
• Podaci o zalihama (npr. imena, adrese).
• Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, videozapisi).
• Podaci za kontakt (npr. e-pošta, telefonski brojevi).
• Meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).
• Podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).

Kategorije subjekata podataka
• Komunikacijski partner (Primatelji e-mailova, pisama itd.).
• Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).

Svrhe obrade
• Pružanje naših online usluga i upotrebljivost.
• Praćenje konverzije (Mjerenje učinkovitosti marketinških aktivnosti).
• Izravan marketing (npr. e-poštom ili poštom).
• Povratne informacije (npr. prikupljanje povratnih informacija putem online obrasca).
• Marketing.
• Zahtjevi za kontakt i komunikacija.
• Profili s informacijama o korisnicima (Izrada korisničkih profila).
• Pružanje ugovornih usluga i korisničke podrške.

Pravne osnove za obradu

U nastavku ćete pronaći pregled pravne osnove GDPR-a na kojoj temeljimo obradu osobnih podataka. Napominjemo da se uz odredbe GDPR-a mogu primjenjivati ​​nacionalne odredbe o zaštiti podataka vaše ili naše zemlje prebivališta ili boravišta. Ako su, uz to, u pojedinačnim slučajevima primjenjive konkretnije pravne osnove, o tome ćemo vas obavijestiti u izjavi o zaštiti podataka.

• Pristanak (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR) – Ispitanik je dao privolu za obradu njegovih ili njezinih osobnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha.
• Izvršavanje ugovora i prethodni zahtjevi (članak 6. (1) (b) GDPR) - Izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili radi poduzimanja koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora .
• Legitimni interesi (članak 6. (1) (f) GDPR) - obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa koje vodi voditelj obrade ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Nacionalni propisi o zaštiti podataka u Austriji: Osim propisa o zaštiti podataka Opće uredbe o zaštiti podataka, nacionalni propisi se primjenjuju na zaštitu podataka u Austriji. To posebno uključuje Savezni zakon o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka (Zakon o zaštiti podataka - DSG). Konkretno, Zakon o zaštiti podataka sadrži posebne odredbe o pravu na pristup, ispravak ili poništenje, obradu posebnih kategorija osobnih podataka, obradu u druge svrhe te prijenos i automatizirano odlučivanje u pojedinačnim slučajevima.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa zakonskim zahtjevima, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizik od različite vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, kako bi se osigurala razina sigurnosti primjerena riziku.
Mjere uključuju, posebice, zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog i elektroničkog pristupa podacima, kao i pristupom, unosom, prijenosom, osiguranjem i odvajanjem podataka. Osim toga, uspostavili smo postupke kako bismo osigurali poštivanje prava ispitanika, brisanje podataka i spremnost brzog odgovora na prijetnje podacima. Nadalje, zaštitu osobnih podataka uzimamo u obzir već pri razvoju ili odabiru davatelja hardvera, softvera i usluga, u skladu s načelom privatnosti po dizajnu i privatnosti prema zadanim postavkama.

SSL enkripcija (https): Kako bismo na najbolji mogući način zaštitili vaše podatke koji se prenose putem naših online usluga, koristimo SSL enkripciju. Takve šifrirane veze možete prepoznati po prefiksu https:// u adresnoj traci vašeg preglednika.

Prijenos osobnih podataka

U kontekstu naše obrade osobnih podataka može se dogoditi da se podaci prenesu na druga mjesta, tvrtke ili osobe ili da im se otkriju. Primatelji ovih podataka mogu uključivati, na primjer, davatelje usluga kojima je povjereno obavljanje IT zadataka ili pružatelje usluga i sadržaja koji su ugrađeni u web stranicu. U tom slučaju poštivat će se zakonski zahtjevi, a posebno će se s primateljima vaših podataka sklapati odgovarajući ugovori ili sporazumi koji služe zaštiti vaših podataka.

Obrada podataka u trećim zemljama

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA)) ili se obrada odvija u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka drugim osobama , tijela ili tvrtke, to će se odvijati samo u skladu sa zakonskim zahtjevima.
Podložno izričitom pristanku ili prijenosu koji zahtijeva ugovor ili zakon, obrađujemo ili obrađujemo podatke samo u trećim zemljama s priznatom razinom zaštite podataka, na temelju posebnih jamstava, kao što je ugovorna obveza kroz tzv. standardne klauzule o zaštiti Europske komisije ili ako potvrde ili obvezujući interni propisi o zaštiti podataka opravdavaju obradu (članci 44. do 49. GDPR-a, stranica s informacijama Europske komisije: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama čim se njihova obrada opozove ili druge dozvole više ne vrijede (npr. ako svrha obrade ovih podataka više nije primjenjiva ili nisu potrebni za tu svrhu). Ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni u druge i zakonom dopuštene svrhe, njihova je obrada ograničena na te svrhe. To znači da će podaci biti ograničeni i neće se obrađivati u druge svrhe. To se, na primjer, odnosi na podatke koji se moraju pohraniti iz komercijalnih ili poreznih razloga ili zbog kojih je pohrana neophodna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe. U kontekstu naših informacija o obradi podataka, možemo korisnicima pružiti dodatne informacije o brisanju i zadržavanju podataka koji su specifični za dotičnu operaciju obrade

Korištenje kolačića

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže podatke s posjećenih web stranica ili domena i koje preglednik sprema na računalo korisnika. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku tijekom ili nakon njegovog posjeta u okviru internetske usluge. Pohranjene informacije mogu uključivati, na primjer, jezične postavke na web stranici, status prijave, košaricu za kupnju ili lokaciju na kojoj je video pregledan. Pojam "kolačići" također uključuje druge tehnologije koje ispunjavaju iste funkcije kao i kolačići (npr. ako se podaci o korisniku pohranjuju pomoću pseudonimnih mrežnih identifikatora, koji se također nazivaju "korisnički ID-ovi").

Razlikuju se sljedeće vrste i funkcije kolačića
• Privremeni kolačići (također: kolačići sesije): Privremeni kolačići se brišu najkasnije nakon što korisnik napusti online uslugu i zatvori svoj preglednik.
• Trajni kolačići: Trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Na primjer, status prijave može se spremiti ili se željeni sadržaj može prikazati izravno kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Interesi korisnika koji se koriste za mjerenje raspona ili marketinške svrhe također se mogu pohraniti u takav kolačić.
• First-Party-Cookies: First-Party-Cookies postavljamo sami.
• Kolačići treće strane: kolačiće treće strane uglavnom koriste oglašivači (tzv. treće strane) za obradu korisničkih podataka.
• Nužni (također: bitni) kolačići: Kolačići mogu biti potrebni za rad web stranice (npr. za spremanje prijava ili drugih korisničkih unosa ili iz sigurnosnih razloga).
• Statistički, marketinški i personalizacijski kolačići: Kolačići se također općenito koriste za mjerenje dosega web-mjesta i kada se interesi ili ponašanje korisnika (npr. gledanje određenog sadržaja, korištenje funkcija itd.) pohranjuju na pojedinačnim web-stranicama u korisničkom profilu. Takvi profili se koriste, primjerice, za prikazivanje sadržaja korisnicima koji odgovaraju njihovim potencijalnim interesima. Taj se postupak naziva i "praćenjem", odnosno praćenjem potencijalnih interesa korisnika. Ako koristimo kolačiće ili tehnologije "praćenja", o tome ćemo vas posebno obavijestiti u našoj politici privatnosti ili u kontekstu dobivanja privole.

Informacije o pravnoj osnovi: Pravna osnova na kojoj obrađujemo vaše osobne podatke uz pomoć kolačića ovisi o tome tražimo li od vas vaš pristanak. Ako se to odnosi i pristajete na korištenje kolačića, pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš deklarirani pristanak. U protivnom, podaci koji se obrađuju uz pomoć kolačića bit će obrađeni na temelju naših legitimnih interesa (npr. u poslovanju naše online usluge i njenom poboljšanju) ili, ako je korištenje kolačića potrebno za ispunjavanje naših ugovornih obveza.

Razdoblje zadržavanja: osim ako vam ne pružimo eksplicitne informacije o razdoblju zadržavanja trajnih kolačića (npr. unutar opsega takozvanog uključivanja kolačića), pretpostavite da razdoblje zadržavanja može trajati do dvije godine.

Opće informacije o povlačenju privole i prigovoru (Opt-Out): Bez obzira na to temelji li se obrada na privoli ili zakonskom dopuštenju, imate mogućnost u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših podataka korištenjem tehnologija kolačića ili opozvati privolu (kolektivno koji se naziva "opt-out"). Svoj prigovor možete u početku obrazložiti pomoću postavki vašeg preglednika, npr. deaktiviranjem korištenja kolačića (koji također mogu ograničiti funkcionalnost naših online usluga). Prigovor na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga može se postaviti za veliki broj usluga, posebno u slučaju praćenja, putem web stranic https://www.aboutads.info/choices/ i https://www.youronlinechoices.com. Osim toga, dodatne informacije o prigovorima možete dobiti u kontekstu informacija o korištenim davateljima usluga i kolačićima.

Obrada podataka o kolačićima na temelju privole: Koristimo rješenje za upravljanje kolačićima u kojem korisnici mogu dobiti, upravljati i opozvati privolu korisnika za korištenje kolačića, odnosno postupke i pružatelje usluga spomenute u rješenju za upravljanje kolačićima. Izjava o suglasnosti se pohranjuje tako da se ne mora ponovno povlačiti te se privolu može dokazati u skladu sa zakonskom obvezom. Pohrana se može odvijati na strani poslužitelja i/ili u kolačiću (tzv. kolačić za isključivanje ili uz pomoć usporedivih tehnologija) kako bi se korisniku ili i/ili njegovom uređaju mogao dodijeliti pristanak. Ovisno o pojedinim pojedinostima pružatelja usluga upravljanja kolačićima, vrijede sljedeće informacije: Trajanje pohrane privole može biti do dvije godine. U tom se slučaju formira i pohranjuje pseudonimni identifikator korisnika s datumom/vrijeme privole, informacijama o opsegu privole (npr. koje kategorije kolačića i/ili pružatelja usluga) kao i preglednikom, sustavom i korištenim krajnjim uređajem. .

• Obrađene vrste podataka: podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese).
• Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
• Pravna osnova: pristanak (članak 6 (1) (a) GDPR), legitimni interesi (članak 6 (1) (f) GDPR).

Usluge i davatelji usluga koji se koriste
• Cookiebot: Cookie-Consent Manager; Pružatelj usluga: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska; Web stranica: https://www.cookiebot.com; Politika privatnosti: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Pohranjeni podaci (na poslužitelju davatelja usluge): IP broj korisnika u anonimnom obliku (zadnje tri znamenke su postavljene na 0), datum i vrijeme pristanka, korisnički agent preglednika korisnika, URL s kojeg pristanak je poslan, anonimna, nasumična i šifrirana vrijednost ključa; status pristanka korisnika

Pružanje online usluga i web hostinga

Kako bismo osigurali naše online usluge sigurno i učinkovito, koristimo usluge jednog ili više davatelja web hostinga s čijih se poslužitelja (ili poslužitelja kojima oni upravljaju) može pristupiti online uslugama. U te svrhe možemo koristiti usluge infrastrukture i platforme, računalne kapacitete, prostor za pohranu i usluge baze podataka, kao i usluge sigurnosti i tehničkog održavanja.
Podaci koji se obrađuju u okviru pružanja usluga hostinga mogu sadržavati sve informacije koje se odnose na korisnike naših online usluga koje se prikupljaju tijekom korištenja i komunikacije. To redovito uključuje IP adresu, koja je nužna za isporuku sadržaja internetskih usluga preglednicima, te sve unose napravljene unutar naših online usluga ili s web stranica.

Prikupljanje podataka o pristupu i datoteka zapisnika: Mi, sami ili naš pružatelj web hostinga, prikupljamo podatke na temelju svakog pristupa poslužitelju (tzv. datoteke zapisnika poslužitelja). Datoteke zapisnika poslužitelja mogu sadržavati adresu i naziv web-stranica i datoteka kojima se pristupa, datum i vrijeme pristupa, prenesene količine podataka, obavijest o uspješnom pristupu, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav korisnika, URL preporuke (prethodno posjećenu stranicu ) i, u pravilu, IP adrese i davatelja zahtjeva.
Datoteke zapisnika poslužitelja mogu se koristiti u sigurnosne svrhe, npr. kako bi se izbjeglo preopterećenje poslužitelja (osobito u slučaju zlonamjernih napada, tzv. DDoS napada) te kako bi se osigurala stabilnost i optimalna ravnoteža opterećenja poslužitelja.

• Obrađene vrste podataka: podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, videozapisi), podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese).
• Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
• Svrhe obrade: Pružanje naših online usluga i upotrebljivost.
• Pravna osnova: legitimni interesi (članak 6 (1) (f) GDPR).

Upravljanje kontaktima i upitima

Prilikom kontaktiranja (npr. putem kontakt obrasca, e-maila, telefona ili putem društvenih mreža) kao iu kontekstu postojećih korisničkih i poslovnih odnosa, podaci o osobama koje se postavljaju obrađuju se u mjeri potrebnoj za odgovor na zahtjeve za kontakt. i sve tražene mjere.
Odgovor na upite o kontaktu kao i upravljanje podacima o kontaktima i upitima u kontekstu ugovornih ili predugovornih odnosa provodi se radi ispunjavanja naših ugovornih obveza ili da bismo odgovorili na (pred)ugovorne upite i na drugi način na temelju legitimnih interese za odgovaranje na upite i održavanje korisničkih ili poslovnih odnosa.

• Obrađene vrste podataka: podaci o inventaru (npr. imena, adrese), podaci o kontaktima (npr. e-pošta, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, video zapisi).
• Subjekti podataka: komunikacijski partner (primatelji e-mailova, pisama itd.).
• Svrhe obrade: Zahtjevi za kontakt i komunikacija.
• Pravna osnova: Izvršenje ugovora i prethodni zahtjevi (članak 6. (1) (b) GDPR), legitimni interesi (članak 6. stavak 1. (f) GDPR).

Online Marketing

Osobne podatke obrađujemo za potrebe internetskog marketinga, što može uključivati posebno marketing oglasnog prostora ili prikaz reklamnog i drugog sadržaja (zajedno nazvanog "Sadržaj") na temelju potencijalnih interesa korisnika i mjerenja njihovih djelotvornost. U te svrhe izrađuju se tzv. korisnički profili koji se pohranjuju u datoteku (tzv. „cookie“) ili sličan postupak u kojem se pohranjuju relevantni korisnički podaci za prikaz gore navedenog sadržaja. Ove informacije mogu uključivati, na primjer, pregledan sadržaj, posjećene web stranice, korištene internetske mreže, komunikacijske partnere i tehničke informacije kao što su korišteni preglednik, korišteni računalni sustav i informacije o vremenu korištenja. Ako su korisnici pristali na prikupljanje svojih sporedni podataka, oni se također mogu obraditi.

IP adrese korisnika također se pohranjuju. Međutim, koristimo navedene postupke maskiranja IP-a (tj. pseudonimizaciju skraćivanjem IP adrese) kako bismo osigurali zaštitu korisnika korištenjem pseudonima. Općenito, u okviru procesa online marketinga nisu osigurani jasni podaci korisnika (kao što su e-mail adrese ili imena), već pseudonimi. To znači da mi, kao i pružatelji online marketinških procedura, ne znamo stvarni identitet korisnika, već samo podatke pohranjene u njihovim profilima.
Podaci u profilima obično se spremaju u kolačiće ili slične postupke memorisanja. Ti kolačići mogu se kasnije, općenito i na drugim web stranicama koje koriste istu tehnologiju internetskog marketinga, čitati i analizirati za potrebe prikaza sadržaja, kao i dopuniti drugim podacima i pohraniti na poslužitelju davatelja tehnologije internetskog marketinga.

Iznimno, profilima se mogu dodijeliti jasni podaci. To je slučaj, primjerice, ako su korisnici članovi društvene mreže čiju tehnologiju internetskog marketinga koristimo i mreža povezuje profile korisnika u gore navedenim podacima. Napominjemo da korisnici mogu sklopiti dodatne ugovore s pružateljima društvenih mreža ili drugim pružateljima usluga, npr. davanjem pristanka u sklopu procesa registracije.
U načelu imamo pristup samo sažetim informacijama o izvedbi naših oglasa. Međutim, u okviru tzv. mjerenja konverzije možemo provjeriti koji su naši online marketinški procesi doveli do takozvane konverzije, odnosno do sklapanja ugovora s nama. Mjerenje konverzije koristi se samo za analizu učinka naših marketinških aktivnosti.
Osim ako nije drugačije navedeno, molimo vas da uzmete u obzir da će korišteni kolačići biti pohranjeni u razdoblju od dvije godine.

Informacije o pravnoj osnovi: Ako od korisnika tražimo njihov pristanak (npr. u kontekstu takozvanog "kolačića banner pristanka"), pravna osnova za obradu podataka u svrhe internetskog marketinga je ovaj pristanak. U suprotnom će se podaci korisnika obrađivati ​​na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarsko djelovanje naših online usluga. U tom kontekstu, također vas želimo uputiti na informacije o korištenju kolačića u ovu politiku privatnosti.

• Obrađene vrste podataka: podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese).
• Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
• Svrhe obrade: Marketing, Profili s informacijama o korisnicima (Izrada korisničkih profila), Praćenje konverzija (Mjerenje učinkovitosti marketinških aktivnosti).
• Sigurnosne mjere: IP maskiranje (pseudonimizacija IP adrese).
• Pravna osnova: pristanak (članak 6 (1) (a) GDPR), legitimni interesi (članak 6 (1) (f) GDPR).
• Opt-Out: Pozivamo se na politiku privatnosti odgovarajućih pružatelja usluga i mogućnosti prigovora (tzv. "opt-out"). Ako nije navedena opcija izričitog isključivanja, kolačiće je moguće deaktivirati u postavkama vašeg preglednika. Međutim, to može ograničiti funkcije naše online ponude. Stoga preporučujemo sljedeće dodatne opcije isključivanja, koje se nude zajedno za svako područje: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Međuregionalno: https://optout.aboutads.info.

Usluge i davatelji usluga koji se koriste
• Google Tag Manager: Google Tag Manager je rješenje s kojim možemo upravljati takozvanim oznakama web-mjesta putem sučelja i na taj način integrirati druge usluge u naše online usluge (pogledajte dodatne pojedinosti u ovim pravilima o privatnosti). Uz sam Upravitelj oznaka (koji implementira oznake), na primjer, ne stvaraju se korisnički profili niti se pohranjuju kolačići. Google prima samo IP adresu korisnika, koja je neophodna za pokretanje Google Tag Managera. Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://marketingplatform.google.com; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; Vrste obrade i obrađenih podataka: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Uvjeti obrade podataka za Googleove reklamne proizvode i standardne ugovorne klauzule za prijenos podataka u treće zemlje: https://business.safety.google/adsprocessorterms .

• Google Analytics: Online marketing i web analitika; Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Postavke za prikaz oglasa: https://adssettings.google.com/authenticated; Vrste obrade i obrađenih podataka: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Uvjeti obrade podataka za Googleove reklamne proizvode i standardne ugovorne klauzule za prijenos podataka u treće zemlje: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

• Google Ads i praćenje konverzija: Koristimo metodu internetskog marketinga Google "Ads" za postavljanje oglasa na Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, videozapisima, web stranicama, itd.) tako da se prikazuju korisnicima koji imaju navodne zanimanje za oglase. Također mjerimo konverziju oglasa. Međutim, znamo samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu označenu oznakom za praćenje konverzija. Međutim, mi sami ne primamo nikakve informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju korisnika; Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://marketingplatform.google.com; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; Vrste obrade i obrađenih podataka: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Uvjeti zaštite podataka Google Ads voditelj-kontrolor i standardne ugovorne klauzule za prijenos podataka u treće zemlje: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profili na društvenim mrežama (društveni mediji)

Održavamo online prisutnost unutar društvenih mreža i obrađujemo korisničke podatke u tom kontekstu kako bismo komunicirali s tamo aktivnim korisnicima ili ponudili informacije o nama. Napominjemo da se podaci korisnika mogu obrađivati ​​izvan Europske unije. To može dovesti do rizika za korisnike, npr. otežavajući provođenje prava korisnika.
Osim toga, podaci korisnika obično se obrađuju unutar društvenih mreža u svrhu istraživanja tržišta i reklamiranja. Na primjer, korisnički profili mogu se kreirati na temelju ponašanja korisnika i povezanih interesa korisnika. Korisnički profili se tada mogu koristiti, na primjer, za postavljanje reklama unutar i izvan mreža za koje se pretpostavlja da odgovaraju interesima korisnika. U te se svrhe kolačići obično pohranjuju na korisnikovo računalo u koje se pohranjuju korisničko ponašanje i interesi korisnika. Nadalje, podaci se mogu pohraniti u korisničke profile neovisno o uređajima koje korisnici koriste (osobito ako su korisnici članovi dotične mreže ili će kasnije postati članovi).

Za detaljan opis odgovarajućih operacija obrade i opcija isključivanja, pogledajte odgovarajuće izjave o zaštiti podataka i informacije koje pružaju pružatelji odgovarajućih mreža.
Također u slučaju zahtjeva za informacijama i ostvarivanja prava ispitanika, ističemo da se oni najučinkovitije mogu ostvariti kod davatelja. Samo pružatelji imaju pristup podacima korisnika i mogu izravno poduzeti odgovarajuće mjere i pružiti informacije. Ako i dalje trebate pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

• Obrađene vrste podataka: kontaktni podaci (npr. e-pošta, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, video), podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).
• Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
• Svrhe obrade: Zahtjevi za kontakt i komunikacija, Povratne informacije (npr. prikupljanje povratnih informacija putem online obrasca), Marketing.
• Pravna osnova: legitimni interesi (članak 6 (1) (f) GDPR).

Usluge i davatelji usluga koji se koriste
• LinkedIn: Društvena mreža; Pružatelj usluga: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska; Web stranica: https://www.linkedin.com; Politika privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
• YouTube: Društvena mreža i video platforma; Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

Dodaci i ugrađene funkcije i sadržaj

Unutar naših internetskih usluga integriramo funkcionalne i sadržajne elemente koji se dobivaju s poslužitelja njihovih odgovarajućih davatelja (u daljnjem tekstu "pružatelji usluga treće strane"). To mogu, na primjer, biti grafike, video zapisi ili karte grada (u daljnjem tekstu jednoobrazno nazvan "Sadržaj").

Integracija uvijek pretpostavlja da treći pružatelji ovog sadržaja obrađuju IP adresu korisnika, budući da ne mogu poslati sadržaj svom pregledniku bez IP adrese. IP adresa je stoga potrebna za prezentaciju ovih sadržaja ili funkcija. Nastojimo koristiti samo one sadržaje, čiji odgovarajući ponuđači koriste IP adresu samo za distribuciju sadržaja. Treće strane također mogu koristiti takozvane oznake piksela (nevidljive grafike, također poznate kao "web beacons") u statističke ili marketinške svrhe. "Oznake piksela" mogu se koristiti za procjenu informacija kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije također se mogu pohraniti u kolačiće na korisnikovom uređaju i mogu uključivati ​​tehničke podatke o pregledniku i operativnom sustavu, web-mjesta koja se upućuju, vrijeme posjeta i druge informacije o korištenju naše web stranice, kao i mogu biti povezane s takvim informacijama iz drugi izvori.

Informacije o pravnoj osnovi: Ako od korisnika tražimo njihov pristanak (npr. u kontekstu takozvanog "kolačića banner pristanka"), pravni temelj za obradu je taj pristanak. U suprotnom će se podaci korisnika obrađivati ​​na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naših online usluga. Upućujemo vas na napomenu o korištenju kolačića u ovoj politici privatnosti.

• Obrađene vrste podataka: podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese), podaci o inventaru (npr. imena, adrese), podaci o kontaktu (npr. e-pošta, telefonski brojevi), Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, video zapisi).
• Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
• Svrhe obrade: Pružanje naših online usluga i upotrebljivost, Pružanje ugovornih usluga i korisnička podrška.
• Pravna osnova: legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a, suglasnost (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR), izvršenje ugovora i prethodni zahtjevi (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a).

Usluge i davatelji usluga koji se koriste
• Google Fontovi: integriramo fontove ("Google Fontovi") davatelja Google, pri čemu se podaci korisnika koriste isključivo u svrhu predstavljanja fontova u pregledniku korisnika. Integracija se odvija na temelju naših legitimnih interesa za tehnički sigurnu upotrebu fontova bez održavanja i učinkovitu upotrebu fontova, njihovu ujednačenu prezentaciju i razmatranje mogućih licencnih ograničenja za njihovu integraciju. Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://fonts.google.com/; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy.

• YouTube video: Video sadržaji; Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, , matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://www.youtube.com; Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy;
Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Postavke za prikaz oglasa: https://adssettings.google.com/authenticated.

Promjene i ažuriranja Pravila privatnosti

Molimo Vas da se redovito informirate o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Prilagodit ćemo politiku privatnosti jer promjene u našim praksama obrade podataka to budu činile potrebnim. Obavijestit ćemo vas čim promjene budu zahtijevale vašu suradnju (npr. pristanak) ili drugu pojedinačnu obavijest.
Ako damo adrese i kontakt podatke tvrtki i organizacija u ovoj politici privatnosti, molimo vas da napomenete da se adrese mogu mijenjati tijekom vremena i da provjerite podatke prije nego što nas kontaktirate.

Prava subjekata podataka

Kao subjekt podataka, imate pravo na različita prava prema GDPR-u, koja proizlaze posebno iz članaka 15. do 21. GDPR-a:

• Pravo na prigovor: imate pravo, na temelju razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na slovu (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a, uključujući profiliranje na temelju tih odredbi. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog marketinga, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom.
• Pravo na povlačenje za privole: imate pravo opozvati privolu u bilo kojem trenutku.
• Pravo pristupa: Imate pravo zatražiti potvrdu o tome hoće li se predmetni podaci obrađivati ​​i biti obaviješten o tim podacima te dobiti daljnje informacije i presliku podataka u skladu s odredbama zakona.
• Pravo na ispravak: imate pravo, u skladu sa zakonom, zahtijevati dopunu podataka koji se odnose na vas ili ispravak netočnih podataka koji se odnose na vas.
• Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade: u skladu sa zakonskim odredbama, imate pravo zahtijevati da se relevantni podaci odmah izbrišu ili, alternativno, zahtijevati da se obrada podataka ograniči u skladu sa zakonom. odredbe.
• Pravo na prenosivost podataka: imate pravo primiti podatke koji se odnose na vas koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu u skladu sa zakonskim zahtjevima ili zatražiti njihov prijenos drugom voditelju obrade.
• Pritužba nadzornom tijelu: u skladu sa zakonom i ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lijek, također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka, posebno nadzornom tijelu u državi članici u kojoj ste uobičajeno boravište, nadzorno tijelo vašeg mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR

Terminologija i definicije

Ovaj odjeljak pruža pregled pojmova korištenih u ovoj politici privatnosti. Mnogi pojmovi su izvučeni iz zakona i definirani uglavnom u članku 4. GDPR-a. Pravne definicije su obvezujuće. Sljedeća objašnjenja, s druge strane, namijenjena su prije svega u svrhu razumijevanja. Pojmovi su poredani po abecedi.

• Voditelj obrade: "Voditelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
• Praćenje konverzija: Praćenje konverzija je metoda koja se koristi za procjenu učinkovitosti marketinških mjera. U tu svrhu kolačić se obično pohranjuje na uređaje korisnika unutar web-mjesta na kojima se provode marketinške mjere, a zatim se ponovno poziva na ciljanu web stranicu (npr. tako možemo pratiti jesu li oglasi koje smo postavili na drugim web stranicama bili uspješan).
• IP maskiranje: IP maskiranje je metoda kojom se zadnji oktet, tj. posljednja dva broja IP adrese, brišu tako da se sama IP adresa više ne može koristiti za jedinstvenu identifikaciju osobe. IP maskiranje je stoga sredstvo za pseudonimiziranje metoda obrade, osobito u online marketingu.
• Osobni podaci: "osobni podaci" znače sve informacije koje se odnose na identificiranu ili identificiranu fizičku osobu ("subjekt podataka"); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
• Obrada: Pojam "obrada" pokriva širok raspon i praktički svako rukovanje podacima, bilo da se radi o prikupljanju, evaluaciji, pohrani, prijenosu ili brisanju.
• Profili s podacima vezanim za korisnike: obrada "profila s informacijama o korisnicima", ili skraćeno "profila", uključuje bilo koju vrstu automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja tih osobnih podataka za analizu, procjenu ili predviđanje određenih osobni aspekti koji se odnose na fizičku osobu (ovisno o vrsti profiliranja, to može uključivati ​​različite informacije o demografiji, ponašanju i interesima, kao što je interakcija s web stranicama i njihovim sadržajem, itd.) (npr. interesi za određeni sadržaj ili proizvode, ponašanje klikova na web stranici ili lokaciji). Kolačići i web beaconi često se koriste u svrhe profiliranja.

Obratite nam se
Contact us