Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Retningslinjer for personvern

Innledning

Med følgende personvernpolicy ønsker vi å informere deg om hvilke typer personopplysninger (heretter også forkortet som "data") vi behandler for hvilke formål og i hvilket omfang. Personvernerklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger utført av oss, både i forbindelse med å levere våre tjenester og spesielt på våre nettsider, i mobilapplikasjoner og innenfor eksterne online tilstedeværelser, slik som våre sosiale medieprofiler (heretter samlet referert til som "netttjenester").
Begrepene som brukes er ikke kjønnsspesifikke.
Siste oppdatering: 12. november 2021

Innholdsfortegnelse

• Innledning
• Kontroller
• Oversikt over behandlingsoperasjoner
• Rettsgrunnlag for behandlingen
• Sikkerhetstiltak
• Overføring av personopplysninger
• Databehandling i tredjeland
• Sletting av data
• Bruk av informasjonskapsler
• Levering av nettjenester og webhotell
• Kontakt- og forespørselsledelse
• Nettbasert markedsføring
• Profiler i sosiale nettverk (sosiale medier)
• Plugins og innebygde funksjoner og innhold
• Endringer og oppdateringer av personvernreglene
• Datasubjekters rettigheter
• Terminologi og definisjoner

Kontroller

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria

Epostadresse: marketing@deltabloc.com
Juridisk varsel: https://deltabloc.com/no/virksomhetsinformasjon

Oversikt over behandlingsoperasjoner

Tabellen nedenfor oppsummerer typene data som behandles, formålene de behandles for og de berørte registrerte.

Kategorier av behandlet data
• Lagerdata (f.eks. navn, adresser).
• Innholdsdata (f.eks. tekstinndata, bilder, videoer).
• Kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnumre).
• Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).
• Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider).

Kategorier av registrerte
• Kommunikasjonspartner (Mottakere av e-post, brev, etc.).
• Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).

Formål med behandlingen
• Levering av våre nettjenester og brukervennlighet.
• Konverteringssporing (måling av effektiviteten til markedsføringsaktiviteter).
• Direkte markedsføring (f.eks. via e-post eller post).
• Tilbakemelding (f.eks. innhenting av tilbakemelding via nettskjema).
• Markedsføring.
• Kontaktforespørsler og kommunikasjon.
• Profiler med brukerrelatert informasjon (Opprette brukerprofiler).
• Levering av kontraktsmessige tjenester og kundestøtte.

Rettsgrunnlag for behandlingen

I det følgende finner du en oversikt over det rettslige grunnlaget for GDPR som vi baserer behandlingen av personopplysninger på. Vær oppmerksom på at i tillegg til bestemmelsene i GDPR, kan nasjonale databeskyttelsesbestemmelser i ditt eller vårt bosteds- eller hjemland gjelde. Hvis det i tillegg er mer spesifikke rettsgrunnlag gjeldende i enkeltsaker, vil vi informere deg om disse i databeskyttelseserklæringen.

• Samtykke (Artikkel 6 (1) (a) GDPR) – Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.
• Utførelse av en kontrakt og tidligere forespørsler (Artikkel 6 (1) (b) GDPR) – Utførelse av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt .
• Legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR) – Behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger.

Nasjonale databeskyttelsesforskrifter i Østerrike: I tillegg til databeskyttelsesforskriften i den generelle databeskyttelsesforordningen, gjelder nasjonale forskrifter for databeskyttelse i Østerrike. Dette inkluderer spesielt den føderale loven om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger (databeskyttelsesloven - DSG). Databeskyttelsesloven inneholder særlig særbestemmelser om rett til innsyn, retting eller kansellering, behandling av spesielle kategorier av personopplysninger, behandling til andre formål og overføring og automatisert beslutningstaking i enkeltsaker.

Sikkerhetstiltak

Vi tar hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med lovkravene, tar hensyn til den nyeste teknologien, kostnadene ved implementering og arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen, samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoen.
Tiltakene omfatter særlig å ivareta dataenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved å kontrollere fysisk og elektronisk tilgang til dataene samt tilgang til, inndata, overføring, sikring og separering av dataene. I tillegg har vi etablert prosedyrer for å sikre at registrertes rettigheter respekteres, at data slettes og at vi er forberedt på å reagere raskt på datatrusler. Videre tar vi hensyn til beskyttelse av personopplysninger allerede ved utvikling eller valg av maskinvare-, programvare- og tjenesteleverandører, i samsvar med prinsippet om personvern ved design og personvern som standard.

SSL-kryptering (https): For å beskytte dine data som overføres via våre nettjenester på best mulig måte, bruker vi SSL-kryptering. Du kan gjenkjenne slike krypterte tilkoblinger med prefikset https:// i adressefeltet i nettleseren din.

Overføring av personopplysninger

I forbindelse med vår behandling av personopplysninger kan det skje at opplysningene overføres til andre steder, selskaper eller personer eller at de blir utlevert til dem. Mottakere av disse dataene kan for eksempel inkludere tjenesteleverandører som har oppdrag med IT-oppgaver eller leverandører av tjenester og innhold som er innebygd i en nettside. I et slikt tilfelle vil de juridiske kravene bli respektert, og spesielt vil tilsvarende kontrakter eller avtaler, som tjener beskyttelsen av dine data, bli inngått med mottakerne av dataene dine.

Databehandling i tredjeland

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. utenfor Den europeiske union (EU), Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)), eller behandlingen skjer i sammenheng med bruk av tredjepartstjenester eller utlevering eller overføring av data til andre personer , organer eller selskaper, vil dette kun skje i henhold til lovkravene.
Med forbehold om uttrykkelig samtykke eller overføring som kreves i henhold til kontrakt eller lov, behandler eller har vi behandlet dataene kun i tredjeland med et anerkjent nivå av databeskyttelse, på grunnlag av spesielle garantier, for eksempel en kontraktsmessig forpliktelse gjennom såkalte standard beskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen eller hvis sertifiseringer eller bindende interne databeskyttelsesforskrifter rettferdiggjør behandlingen (artikkel 44 til 49 GDPR, informasjonssiden til EU-kommisjonen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Sletting av data

Dataene som behandles av oss vil bli slettet i samsvar med lovbestemmelsene så snart behandlingen deres er tilbakekalt eller andre tillatelser ikke lenger gjelder (f.eks. hvis formålet med å behandle disse dataene ikke lenger gjelder eller de ikke er nødvendige for formålet).
Hvis opplysningene ikke slettes fordi de er nødvendige for andre og lovlig tillatte formål, er behandlingen begrenset til disse formålene. Dette betyr at dataene vil bli begrenset og ikke behandlet til andre formål. Dette gjelder for eksempel data som må lagres av kommersielle eller skattemessige årsaker eller som lagring er nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.
I sammenheng med vår informasjon om databehandling, kan vi gi brukerne ytterligere informasjon om sletting og oppbevaring av data som er spesifikke for den respektive behandlingsoperasjonen.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder data fra besøkte nettsider eller domener og lagres av en nettleser på brukerens datamaskin. En informasjonskapsel brukes primært til å lagre informasjon om en bruker under eller etter hans besøk i en nettbasert tjeneste. Informasjonen som lagres kan for eksempel inkludere språkinnstillingene på et nettsted, påloggingsstatusen, en handlekurv eller stedet hvor en video ble sett. Begrepet "informasjonskapsler" inkluderer også andre teknologier som oppfyller de samme funksjonene som informasjonskapsler (f.eks. hvis brukerinformasjon lagres ved hjelp av pseudonyme elektroniske identifikatorer, også referert til som "bruker-IDer").

Følgende typer og funksjoner av informasjonskapsler skilles
• Midlertidige informasjonskapsler (også: sesjonskapsler): Midlertidige informasjonskapsler slettes senest etter at en bruker har forlatt en nettjeneste og lukket nettleseren.
• Permanente informasjonskapsler: Permanente informasjonskapsler forblir lagret selv etter at nettleseren lukkes. For eksempel kan påloggingsstatusen lagres eller foretrukket innhold kan vises direkte når brukeren besøker et nettsted igjen. Interessene til brukere som brukes til rekkeviddemåling eller markedsføringsformål kan også lagres i en slik informasjonskapsel.
• Førstepartsinformasjonskapsler: Førstepartsinformasjonskapsler settes av oss selv.
• Tredjeparts informasjonskapsler: Tredjeparts informasjonskapsler brukes hovedsakelig av annonsører (såkalte tredjeparter) for å behandle brukerinformasjon.
• Nødvendige (også: essensielle) informasjonskapsler: Informasjonskapsler kan være nødvendige for driften av et nettsted (f.eks. for å lagre pålogginger eller andre brukerinndata eller av sikkerhetsgrunner).
• Informasjonskapsler for statistikk, markedsføring og personalisering: Informasjonskapsler brukes også generelt for å måle en nettsides rekkevidde og når en brukers interesser eller oppførsel (f.eks. se på bestemt innhold, bruke funksjoner osv.) lagres på individuelle nettsider i en brukerprofil. Slike profiler brukes for eksempel for å vise innhold til brukere som samsvarer med deres potensielle interesser. Denne prosedyren blir også referert til som "sporing", dvs. sporing av potensielle interesser til brukere. Hvis vi bruker informasjonskapsler eller "sporings"-teknologier, vil vi informere deg separat i vår personvernerklæring eller i sammenheng med innhenting av samtykke.

Informasjon om rettslig grunnlag: Det rettslige grunnlaget vi behandler dine personopplysninger på ved hjelp av informasjonskapsler avhenger av om vi ber deg om ditt samtykke. Hvis dette gjelder og du samtykker til bruk av informasjonskapsler, er det juridiske grunnlaget for å behandle dataene dine ditt erklærte samtykke. Ellers vil dataene som behandles ved hjelp av informasjonskapsler bli behandlet på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. i en forretningsdrift av vår nettjeneste og forbedring av den) eller, hvis bruken av informasjonskapsler er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser.

Oppbevaringsperiode: Med mindre vi gir deg eksplisitt informasjon om oppbevaringsperioden for permanente informasjonskapsler (f.eks. innenfor rammen av en såkalt cookie-opt-in), kan du anta at oppbevaringsperioden kan være så lang som to år.

Generell informasjon om tilbaketrekking av samtykke og innsigelse (Opt-Out): Uansett om behandlingen er basert på samtykke eller juridisk tillatelse, har du når som helst muligheten til å protestere mot behandlingen av dataene dine ved bruk av informasjonskapselteknologier eller å tilbakekalle samtykke (samlet referert til som "opt-out"). Du kan i utgangspunktet forklare innsigelsen din ved å bruke innstillingene til nettleseren din, f.eks. ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler (som også kan begrense funksjonaliteten til våre nettjenester). En innvending mot bruk av informasjonskapsler for nettbasert markedsføring kan reises for et stort antall tjenester, spesielt når det gjelder sporing, via nettsidene https://www.aboutads.info/choices/ og https://www.youronlinechoices.com. I tillegg kan du motta ytterligere informasjon om innsigelser i sammenheng med informasjonen om brukte tjenesteleverandører og informasjonskapsler.

Behandling av informasjonskapseldata på grunnlag av samtykke: Vi bruker en løsning for håndtering av informasjonskapsler der brukernes samtykke til bruk av informasjonskapsler, eller prosedyrene og leverandørene nevnt i løsningen for håndtering av informasjonskapsler, kan innhentes, administreres og tilbakekalles av brukerne. Samtykkeerklæringen oppbevares slik at den ikke må hentes frem igjen og samtykket kan bevises i henhold til rettslig forpliktelse. Lagring kan skje serversidig og/eller i en informasjonskapsel (såkalt opt-out-cookie eller ved hjelp av sammenlignbare teknologier) for å kunne tildele samtykket til en bruker eller og/eller dennes enhet. Med forbehold om individuelle detaljer fra leverandørene av informasjonskapselhåndteringstjenester, gjelder følgende informasjon: Varigheten av lagringen av samtykket kan være opptil to år. I dette tilfellet dannes og lagres en pseudonym brukeridentifikator med dato/klokkeslett for samtykke, informasjon om omfanget av samtykket (f.eks. hvilke kategorier av informasjonskapsler og/eller tjenesteleverandører) samt nettleseren, systemet og brukt sluttenhet .

• Behandlede datatyper: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).
• Datasubjekter: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).
• Juridisk grunnlag: Samtykke (Artikkel 6 (1) (a) GDPR), Legitime interesser (Artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Tjenester og tjenesteleverandører som brukes
• Cookiebot: Cookie-Consent Manager; Tjenesteleverandør: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark; Nettsted: https://www.cookiebot.com; Personvernregler: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Lagrede data (på serveren til tjenesteleverandøren): IP-nummeret til brukeren i anonym form (de tre siste sifrene er satt til 0), dato og klokkeslett for samtykket, brukeragenten til brukerens nettleser, URL-en som samtykket ble sendt, En anonym, tilfeldig og kryptert nøkkelverdi; samtykkestatusen til brukeren.

Levering av nettjenester og webhotell

For å kunne tilby våre online tjenester sikkert og effektivt, bruker vi tjenestene til en eller flere webhotellleverandører fra hvis servere (eller servere de administrerer) nettjenestene kan nås. For disse formålene kan vi bruke infrastruktur- og plattformtjenester, datakapasitet, lagringsplass og databasetjenester, samt sikkerhets- og teknisk vedlikeholdstjenester.
Dataene som behandles innenfor rammen av leveringen av vertstjenestene kan omfatte all informasjon knyttet til brukerne av våre nettjenester som samles inn i løpet av bruk og kommunikasjon. Dette inkluderer jevnlig IP-adressen, som er nødvendig for å kunne levere innholdet i netttjenester til nettlesere, og alle oppføringer som gjøres i våre nettjenester eller fra nettsider.

Innsamling av tilgangsdata og loggfiler: Vi selv eller vår webhotellleverandør samler inn data på grunnlag av hver tilgang til serveren (såkalte serverloggfiler). Serverloggfiler kan inkludere adressen og navnet på nettsidene og filene som ble åpnet, dato og klokkeslett for tilgang, overførte datavolumer, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og -versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden ) og, som en generell regel, IP-adresser og leverandøren som ber om.
Serverloggfilene kan brukes til sikkerhetsformål, f.eks. for å unngå overbelastning av serverne (spesielt ved misbruksangrep, såkalte DDoS-angrep) og for å sikre stabilitet og optimal belastningsbalansering av serverne.

• Behandlede datatyper: Innholdsdata (f.eks. tekstinndata, fotografier, videoer), bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).
• Datasubjekter: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).
• Formål med behandlingen: Levering av våre elektroniske tjenester og brukervennlighet.
• Rettsgrunnlag: Legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Kontakt- og forespørselsledelse

Ved kontakt med oss ​​(for eksempel via kontaktskjema, e-post, telefon eller via sosiale medier) samt i sammenheng med eksisterende bruker- og forretningsforhold, behandles informasjonen til de spørrende personene i den grad det er nødvendig for å svare på kontaktforespørslene og eventuelle nødvendige tiltak.
Svaret på kontaktforespørsler samt håndtering av kontakt- og forespørselsdata i sammenheng med kontraktsmessige eller pre-kontraktuelle forhold utføres for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser eller for å svare på (pre)kontraktuelle henvendelser og ellers på grunnlag av legitime interesser i å svare på henvendelsene og opprettholde bruker- eller forretningsforhold.

• Behandlede datatyper: Inventardata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnumre), Innholdsdata (f.eks. tekstinndata, fotografier, videoer).
• Registrerte: Kommunikasjonspartner (Mottakere av e-post, brev, etc.).
• Formål med behandlingen: Kontaktforespørsler og kommunikasjon.
• Juridisk grunnlag: Utførelse av en kontrakt og tidligere forespørsler (artikkel 6 (1) (b) GDPR), legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Nettbasert markedsføring

Vi behandler personopplysninger for nettbasert markedsføring, som spesielt kan omfatte markedsføring av annonseplass eller visning av reklame og annet innhold (samlet referert til som "innhold") basert på potensielle interesser til brukere og måling av deres effektivitet.
Til disse formål opprettes og lagres såkalte brukerprofiler i en fil (såkalt «cookie») eller lignende prosedyre hvor relevant brukerinformasjon for visning av det nevnte innholdet lagres. Denne informasjonen kan for eksempel omfatte innhold som vises, besøkte nettsteder, nettnettverk som brukes, kommunikasjonspartnere og teknisk informasjon som nettleseren som brukes, datasystemet som brukes og informasjon om brukstider. Dersom brukere har samtykket til innsamling av sidelinjedata, kan disse også behandles.

IP-adressene til brukerne lagres også. Imidlertid bruker vi oppgitte IP-maskeringsprosedyrer (dvs. pseudonymisering ved å forkorte IP-adressen) for å sikre beskyttelsen av brukerens ved å bruke et pseudonym. Generelt, innenfor rammen av den elektroniske markedsføringsprosessen, er ingen klare brukerdata (som e-postadresser eller navn) sikret, men pseudonymer. Dette betyr at vi, så vel som leverandørene av online markedsføringsprosedyrer, ikke kjenner brukernes faktiske identitet, men kun informasjonen som er lagret i deres profiler. Informasjonen i profilene lagres vanligvis i informasjonskapslene eller lignende huskeprosedyrer. Disse informasjonskapslene kan senere, vanligvis også på andre nettsteder som bruker samme nettbaserte markedsføringsteknologi, leses og analyseres for innholdsvisning, samt suppleres med andre data og lagres på serveren til leverandøren av nettmarkedsføringsteknologi.

Unntaksvis kan klare data tildeles profilene. Dette er for eksempel tilfellet hvis brukerne er medlemmer av et sosialt nettverk hvis online markedsføringsteknologi vi bruker, og nettverket kobler sammen profilene til brukerne i de nevnte dataene. Vær oppmerksom på at brukere kan inngå tilleggsavtaler med de sosiale nettverksleverandørene eller andre tjenesteleverandører, f.eks. ved å samtykke som en del av en registreringsprosess.
Som et prinsipp får vi kun tilgang til oppsummert informasjon om ytelsen til våre annonser. Men innenfor rammen av såkalt konverteringsmåling kan vi sjekke hvilke av våre nettmarkedsføringsprosesser som har ført til en såkalt konvertering, det vil si at det er inngått en kontrakt med oss. Konverteringsmålingen brukes alene for resultatanalysen av våre markedsføringsaktiviteter. Med mindre annet er oppgitt, ber vi deg om å vurdere at informasjonskapsler som brukes vil bli lagret i en periode på to år.

Informasjon om rettslig grunnlag: Hvis vi ber brukere om deres samtykke (f.eks. i sammenheng med et såkalt «cookie banner consent»), er det juridiske grunnlaget for behandling av data for nettbasert markedsføring dette samtykket. Ellers vil brukerdata bli behandlet på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av våre nettjenester. I denne sammenheng vil vi også henvise til informasjonen om bruk av informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.

• Behandlede datatyper: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).
• Datasubjekter: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).
• Formål med behandlingen: Markedsføring, Profiler med brukerrelatert informasjon (Opprette brukerprofiler), Konverteringssporing (Måling av effektiviteten til markedsføringsaktiviteter).
• Sikkerhetstiltak: IP-maskering (Pseudonymisering av IP-adressen).
• Juridisk grunnlag: Samtykke (Artikkel 6 (1) (a) GDPR), Legitime interesser (Artikkel 6 (1) (f) GDPR).
• Opt-out: Vi viser til personvernreglene til de respektive tjenesteleverandørene og mulighetene for innsigelse (såkalt "opt-out"). Hvis det ikke er spesifisert et eksplisitt bortvalgsalternativ, er det mulig å deaktivere informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren din. Dette kan imidlertid begrense funksjonene til vårt netttilbud. Vi anbefaler derfor følgende ekstra fravalgsalternativer, som tilbys samlet for hvert område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Tverrregionalt: https://optout.aboutads.info.

Tjenester og tjenesteleverandører som brukes
• Google Tag Manager: Google Tag Manager er en løsning som vi kan administrere såkalte nettstedstagger med via et grensesnitt og dermed integrere andre tjenester i våre nettjenester (se nærmere detaljer i denne personvernerklæringen). Med selve Tag Manager (som implementerer taggene) opprettes for eksempel ingen brukerprofiler eller lagres informasjonskapsler. Google mottar kun IP-adressen til brukeren, som er nødvendig for å kjøre Google Tag Manager. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy; Typer behandling og data behandlet: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonseringsprodukter og standard kontraktsbestemmelser for dataoverføringer til tredjeland: https://business.safety.google/adsprocessorterms .

• Google Analytics: Online markedsføring og nettanalyse; Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Innstillinger for visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated; Typer behandling og data behandlet: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonseringsprodukter og standard kontraktsbestemmelser for dataoverføringer til tredjeland: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

• Google Ads og konverteringssporing: Vi bruker Googles «Ads»-nettbasert markedsføringsmetode for å plassere annonser på Googles annonseringsnettverk (f.eks. i søkeresultater, videoer, nettsteder osv.) slik at de vises til brukere som har en påstått interesse for annonsene. Vi måler også konverteringen av annonsene. Vi vet imidlertid bare det anonyme totale antallet brukere som klikket på annonsen vår og ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporingskode. Selv mottar vi imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukere; Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy; Typer behandling og data behandlet: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads-databeskyttelsesvilkår for behandlingsansvarlig og standardavtale for dataoverføringer til tredjeland: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profiler i sosiale nettverk (sosiale medier)

Vi opprettholder online tilstedeværelse i sosiale nettverk og behandler brukerdata i denne sammenhengen for å kommunisere med brukerne som er aktive der eller for å tilby informasjon om oss.
Vi vil påpeke at brukerdata kan bli behandlet utenfor EU. Dette kan innebære risiko for brukere, f.eks. ved å gjøre det vanskeligere å håndheve brukernes rettigheter.
I tillegg behandles brukerdata vanligvis innenfor sosiale nettverk for markedsundersøkelser og reklameformål. For eksempel kan brukerprofiler opprettes på grunnlag av brukeratferd og tilhørende interesser til brukere. Brukerprofilene kan da for eksempel brukes til å plassere annonser innenfor og utenfor nettverkene som antas å samsvare med brukernes interesser. Til disse formål lagres vanligvis informasjonskapsler på brukerens datamaskin, hvor brukerens bruksatferd og interesser er lagret. Videre kan data lagres i brukerprofilene uavhengig av enhetene som brukes av brukerne (spesielt hvis brukerne er medlemmer av de respektive nettverkene eller vil bli medlemmer senere).

For en detaljert beskrivelse av de respektive behandlingsoperasjonene og opt-out-alternativene, se de respektive databeskyttelseserklæringene og informasjonen gitt av leverandørene av de respektive nettverkene.
Også når det gjelder forespørsler om informasjon og utøvelse av rettigheter til registrerte, gjør vi oppmerksom på at disse mest effektivt kan forfølges hos tilbyderne. Kun leverandørene har tilgang til brukernes data og kan direkte iverksette passende tiltak og gi informasjon. Hvis du fortsatt trenger hjelp, ikke nøl med å kontakte oss.

• Behandlede datatyper: Kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnumre), Innholdsdata (f.eks. tekstinndata, fotografier, videoer), Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).
• Datasubjekter: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).
• Formål med behandlingen: Kontaktforespørsler og kommunikasjon, tilbakemelding (f.eks. innhenting av tilbakemelding via nettskjema), markedsføring.
• Rettsgrunnlag: Legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Tjenester og tjenesteleverandører som brukes
• LinkedIn: Sosialt nettverk; Tjenesteleverandør: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Nettsted: https://www.linkedin.com; Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
• YouTube: Sosialt nettverk og videoplattform; Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins og innebygde funksjoner og innhold

Innenfor våre nettjenester integrerer vi funksjons- og innholdselementer som er hentet fra serverne til deres respektive leverandører (heretter referert til som "tredjepartsleverandører"). Disse kan for eksempel være grafikk, videoer eller bykart (heretter enhetlig referert til som "Innhold").

Integrasjonen forutsetter alltid at tredjepartsleverandørene av dette innholdet behandler IP-adressen til brukeren, siden de ikke kunne sende innholdet til nettleseren sin uten IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for presentasjonen av dette innholdet eller funksjonene. Vi bestreber oss på kun å bruke det innholdet, hvis respektive tilbydere bruker IP-adressen kun for distribusjon av innholdet. Tredjeparter kan også bruke såkalte pixel tags (usynlig grafikk, også kjent som "web beacons") for statistiske eller markedsføringsformål. "Pikseltaggene" kan brukes til å evaluere informasjon som besøkstrafikk på sidene på denne nettsiden. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet og kan omfatte teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisningsnettsteder, besøkstider og annen informasjon om bruken av nettsiden vår, samt kan være knyttet til slik informasjon fra andre kilder.

Informasjon om rettslig grunnlag: Hvis vi ber brukere om deres samtykke (f.eks. i sammenheng med et såkalt «cookie banner consent»), er det juridiske grunnlaget for behandlingen dette samtykket. Ellers vil brukerdata bli behandlet på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av våre nettjenester. Vi henviser til merknaden om bruk av informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.

• Behandlede datatyper: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser), Inventardata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnumre), innholdsdata (f.eks. tekstinndata, bilder, videoer).
• Datasubjekter: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettjenester).
• Formål med behandlingen: Levering av våre elektroniske tjenester og brukervennlighet, Levering av kontraktsmessige tjenester og kundestøtte.
• Juridisk grunnlag: Legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR), samtykke (artikkel 6 (1) (a) GDPR), oppfyllelse av en kontrakt og tidligere forespørsler (artikkel 6 (1) (b) GDPR).

Tjenester og tjenesteleverandører som brukes
• Google Fonts: Vi integrerer skriftene («Google Fonts») til leverandøren Google, der brukernes data brukes utelukkende for å representere skriftene i nettleseren til brukerne. Integrasjonen skjer på bakgrunn av våre legitime interesser i en teknisk sikker, vedlikeholdsfri og effektiv bruk av fonter, deres enhetlige presentasjon og vurdering av mulige lisensieringsbegrensninger for deres integrasjon. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://fonts.google.com/; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy.

• YouTube-videoer: Videoinnhold; Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, , morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://www.youtube.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy;
Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Innstillinger for visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.

Endringer og oppdateringer av personvernreglene

Vi ber deg om å informere deg selv regelmessig om innholdet i vår databeskyttelseserklæring. Vi vil justere personvernreglene ettersom endringer i vår databehandlingspraksis gjør dette nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever ditt samarbeid (f.eks. samtykke) eller annen individuell melding.
Hvis vi oppgir adresser og kontaktinformasjon til selskaper og organisasjoner i denne personvernerklæringen, ber vi deg merke deg at adressene kan endres over tid og å bekrefte informasjonen før du kontakter oss.

Rettigheter til registrerte

Som registrert har du rett til ulike rettigheter i henhold til GDPR, som spesielt følger av artikkel 15 til 21 i GDPR:

• Rett til å protestere: Du har rett til, på grunnlag av din spesielle situasjon, til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på bokstav (e) eller (f) i artikkel 6(1) GDPR, inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Der personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg for formålet med slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring.
• Angrerett for samtykker: Du har rett til å tilbakekalle samtykker når som helst.
• Rett til innsyn: Du har rett til å be om bekreftelse på om de aktuelle dataene vil bli behandlet og å bli informert om disse dataene og til å motta ytterligere informasjon og en kopi av dataene i samsvar med lovens bestemmelser.
• Rett til retting: Du har rett til, i samsvar med loven, å be om utfylling av opplysningene om deg eller retting av uriktige opplysninger om deg.
• Rett til sletting og rett til begrensning av behandling: I henhold til lovbestemmelsene har du rett til å kreve at de aktuelle opplysningene slettes umiddelbart eller alternativt kreve at behandlingen av opplysningene begrenses i henhold til loven. bestemmelser.
• Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta data om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format i samsvar med lovkravene, eller å be om overføring til en annen behandlingsansvarlig.
• Klage til tilsynsmyndigheten: I samsvar med loven og uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler, har du også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse, spesielt en tilsynsmyndighet i medlemsstaten der du har vanlig opphold, tilsynsmyndigheten på arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte krenkelsen, hvis du mener at behandlingen av personopplysninger om deg bryter med GDPR.

Terminologi og definisjoner

Denne delen gir en oversikt over vilkårene som brukes i denne personvernerklæringen. Mange av begrepene er hentet fra loven og definert hovedsakelig i artikkel 4 GDPR. De juridiske definisjonene er bindende. Følgende forklaringer, derimot, er først og fremst ment for å forstå. Begrepene er sortert alfabetisk.

• Behandlingsansvarlig: Med «kontrollør» menes den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysninger.
• Konverteringssporing: Konverteringssporing er en metode som brukes til å evaluere effektiviteten av markedsføringstiltak. For dette formålet lagres vanligvis en informasjonskapsel på enhetene til brukerne på nettsidene som markedsføringstiltakene finner sted på, og deretter hentet den frem igjen på målnettstedet (f. vellykket).
• IP-maskering: IP-maskering er en metode der den siste oktetten, dvs. de to siste tallene i en IP-adresse, slettes slik at IP-adressen alene ikke lenger kan brukes til å identifisere en person unikt. IP-maskering er derfor et middel til å pseudonymisere prosesseringsmetoder, spesielt i online markedsføring.
• Personopplysninger: "personopplysninger" betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen.
• Behandling: Begrepet "behandling" dekker et bredt spekter og praktisk talt enhver håndtering av data, det være seg innsamling, evaluering, lagring, overføring eller sletting.
• Profiler med brukerrelatert informasjon: Behandlingen av "profiler med brukerrelatert informasjon", eller "profiler" for kort, inkluderer enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i å bruke disse personopplysningene til å analysere, evaluere eller forutsi visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person (avhengig av type profilering, kan dette inkludere forskjellig informasjon om demografi, atferd og interesser, for eksempel interaksjon med nettsteder og deres innhold osv.) (f.eks. interesser i bestemt innhold eller produkter, klikkatferd på et nettsted eller et sted). Informasjonskapsler og web-beacons brukes ofte til profileringsformål.

Ta kontakt
Contact us