PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens (gewoonlijk hierna gewoon "gegevens" genoemd) worden alleen door ons verwerkt voor zover nodig en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud ervan, en de daar aangeboden diensten.

Per art. 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "AVG" genoemd), "verwerking" verwijst naar elke bewerking of reeks bewerkingen zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging uitgevoerd op persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens, onder onze eigen controle of in samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over de externe componenten die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat genoemde derde partijen ook gegevens verwerken die ze verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens
II De rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking


I. INFORMATIE OVER ONS ALS CONTROLLERS VAN UW GEGEVENS

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de "verwerkingsverantwoordelijke") met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DELTA BLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Oostenrijk

Telefoon: +43 57715/470 - 0
Fax: +43 57715/400 - 474
E-mail: office@deltabloc.com

 

 

II. DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS EN GEGEVENSONDERWERPEN

Met betrekking tot de gegevensverwerking die hieronder nader zal worden beschreven, hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • om te bevestigen of gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 AVG);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook artikel 16 AVG);
  • voor de onmiddellijke verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 AVG), of, als alternatief, verdere verwerking nodig is zoals bepaald in artikel 17, paragraaf. 3 AVG, om de verwerking te beperken volgens artikel 18 AVG;
  • om kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en / of die door hen zijn verstrekt en om deze te laten verzenden naar andere providers / controllers (zie ook artikel 20 AVG);
  • klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de gegevens over hen door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de gegevensbeschermingsbepalingen (zie ook artikel 77 AVG).

Bovendien is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie hij gegevens ontvangt te informeren over dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen die zijn opgelegd aan de verwerking ervan overeenkomstig artikel 16, 17, lid. 1, 18 AVG. Deze verplichting is echter niet van toepassing als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desalniettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen onder artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 verlicht. f) GDPR. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

 

III. INFORMATIE OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Uw gegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is, op voorwaarde dat het verwijderen ervan niet in strijd is met enige wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders is bepaald.

SERVERGEGEVENS

Om technische redenen worden de volgende gegevens die uw internetbrowser naar ons of naar onze serverprovider stuurt, verzameld, vooral om een ​​veilige en stabiele website te garanderen: Deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, besturingssysteem, de website waar u vandaan kwam (verwijzende URL), de webpagina's op onze bezochte site, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres van waaruit u onze site bezocht.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in combinatie met andere gegevens.

De basis voor deze opslag is artikel 6, par. 1 verlicht. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen maximaal zeven dagen verwijderd, tenzij voortdurende opslag vereist is als bewijsmateriaal. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek van het relevante incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessiecookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens of IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter enveilig, waardoor we bijvoorbeeld onze website in verschillende talen kunnen weergeven of een winkelwagenfunctie kunnen aanbieden.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 6. 1 verlicht. b) AVG, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen om contractuele relaties aan te gaan of te verwerken.

Als de verwerking niet dient om een ​​contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 6. 1 verlicht. f) GDPR.

Wanneer u uw browser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee we samenwerken voor het adverteren, analyseren of verbeteren van de functies van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder voor de rechtsgrondslag en het doel van dergelijke verzameling en verwerking door derden van gegevens die via cookies zijn verzameld.

c) Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Evenzo kunt u de browser gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. De vereiste stappen en maatregelen variëren echter, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie van je browser of neem contact op met de maker voor ondersteuning. Browserinstellingen kunnen niet voorkomen dat er zogenaamde flash-cookies worden geplaatst. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash-speler die u gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie voor je Flash player of neem contact op met de maker voor ondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, zijn mogelijk niet alle functies op onze site volledig bruikbaar.

CONTACT

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. We hebben deze gegevens nodig om uw vraag te kunnen verwerken en beantwoorden; anders kunnen we deze niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 6. 1 verlicht. b) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd zodra we uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld als een bestelling of contract hieruit voortvloeit.

ONLINE VACATURES / PUBLICATIE VAN VACATURE-ADVERTENTIES

Wij bieden je de mogelijkheid om via onze website te solliciteren naar banen bij ons bedrijf. Bij deze digitale aanvragen verzamelen wij uw aanvraaggegevens elektronisch om uw aanvraag te verwerken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is §26 Para. 1 blz.1 BDSG in combinatie met artikel 88, par. 1 AVG.

Indien u ingehuurd wordt als gevolg van het sollicitatieproces, slaan wij de gegevens die u tijdens het sollicitatieproces verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces, uiteraard in overeenstemming met verdere wettelijke verplichtingen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is §26 Para. 1 blz.1 BDSG in combinatie met artikel 88, par. 1 AVG.

Als we u niet inhuren, zullen we de aan ons verstrekte gegevens automatisch verwijderen twee maanden nadat de definitieve beslissing is genomen. We zullen de gegevens echter niet verwijderen als we de gegevens moeten opslaan om juridische redenen, zoals bewijs van gelijke behandeling van aanvragers, totdat een juridische actie is afgerond, of vier maanden.

In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 6. 1 verlicht. f) GDPR en §24 Para. 1 Nee. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in elke juridische verdediging die we mogelijk moeten opzetten.

Als u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, b.v. voor opname in een database van aanvragers of belanghebbenden worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 6. 1 verlicht. a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect per artikel 7, lid. 3 AVG met toekomstig effect.


LINKS VAN SOCIALE MEDIA VIA GRAFIEK

We integreren ook de volgende sociale mediasites in onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van de betreffende site. Het gebruik van deze afbeeldingen die op onze eigen servers zijn opgeslagen, verhindert de automatische verbinding met de servers van deze netwerken voor hun weergave. Alleen door op de bijbehorende afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de dienst van het betreffende sociale netwerk.

Zodra u klikt, kan dat netwerk informatie over u en uw bezoek aan onze site vastleggen. Het valt niet uit te sluiten dat dergelijke gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Deze gegevens omvatten in eerste instantie zaken als uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek en de bezochte pagina. Als u echter bent aangemeld bij uw gebruikersaccount op dat netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw persoonlijke account. Als u interactie heeft door te klikken op Vind ik leuk, Deel, enz., Kan deze informatie worden opgeslagen in uw persoonlijke gebruikersaccount en mogelijk worden gepost op het betreffende netwerk. Om dit te voorkomen moet je inloggent van uw social media-account voordat u op de afbeelding klikt. De verschillende sociale medianetwerken bieden ook instellingen die u dienovereenkomstig kunt configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van gekoppelde afbeeldingen in onze site geïntegreerd:

FACEBOOK

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YOUTUBE

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LINKEDIN

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google).

Door middel van certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat het de gegevensbeschermingsregels van de EU zal naleven bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

De Google Analytics-service wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 6. 1 verlicht. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze site.

Gebruik en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van uw bezoeken aan onze website, wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van bezoeken aan onze website en wat bezoekers daar eenmaal doen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website en van internet in het algemeen.

Google stelt dat het uw IP-adres niet zal verbinden met andere gegevens. Daarnaast geeft Google meer informatie over zijn praktijken op het gebied van gegevensbescherming op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

inclusief opties die u kunt uitoefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google een opt-out-add-on op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

naast verdere informatie. Deze add-on kan op de meest populaire browsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript van Google Analytics (ga.js) dat er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit belet echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalysediensten wordt verzonden die we kunnen gebruiken zoals beschreven in.

Model gegevensbeschermingsverklaring voor advocatenkantoor Weiß & Partner

Technische Informatie