Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Redaktionell information

Rättslig information

DELTABLOC International GmbH gör alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och fullständig information på denna webbplats, men tar inget ansvar för att informationen på denna webbplats är aktuell, korrekt och fullständig. DELTABLOC tar inte heller något ansvar för direkta eller indirekta skador, oavsett rättslig grund, som kan uppstå till följd av tillgång till eller användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till infektion med virus eller användning av den information som tillhandahålls på webbplatsen. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser vars innehåll operatörerna av denna webbplats inte har något inflytande över. De kan därför inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. Information om upphovsrätt måste iakttas och följas. Detta gäller särskilt logotyper, bilder, ljudfiler och videor. Det är tillåtet att ladda ner, skriva ut och spara filer från denna webbplats för uteslutande privat bruk; all användning utöver detta kräver uttryckligt tillstånd från DELTABLOC International GmbH. DELTABLOC som källa och en hänvisning till vår webbplats måste alltid anges.

Kontaktinformation

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Österrike
Tel.: +43 57715 / 470
Fax: +43 57715 / 470 – 474
office@deltabloc.com

Webmaster: marketing@deltabloc.com

Court of law: Wiener Neustadt
VAT number (UID): ATU22408302
Data processing registration number (DVR): 0455024

Dataskydd/integritet

Här kan du hitta våra Integritetspolicy.

Kirchdorfer Industries GmbH Visselblåsarkanal

I egenskap av anställd kan du rapportera allvarliga företeelser anonymt, eller om du har rimliga misstankar om sådana företeelser. Whistleblowing

Övriga upplysningar

De personliga och yrkesmässiga benämningar som används på den här webbplatsen förekommer endast i en form för att underlätta läsbarheten, men avser naturligtvis båda könen på samma sätt.

Kontakta oss
Contact us