Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Juridische informatie

Juridische informatie

DELTABLOC International GmbH levert alle redelijke inspanningen om correcte en volledige informatie op deze website aan te bieden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. DELTABLOC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ongeacht de rechtsgrond, die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot infectie met virussen of het gebruik van de op de website verstrekte informatie. Deze website kan links bevatten naar andere websites op de inhoud waarvan de beheerders van deze website geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. De beheerders van deze website behouden zich het recht voor om de informatie op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Auteursrechtelijke informatie moet worden nageleefd en opgevolgd. Dit geldt met name voor logo's, afbeeldingen, geluidsbestanden en video's. Het downloaden, afdrukken en opslaan van bestanden van deze website voor uitsluitend privégebruik is toegestaan; voor elk gebruik daarbuiten is de uitdrukkelijke toestemming van DELTABLOC International GmbH vereist. DELTABLOC als bron en een verwijzing naar onze website moet in ieder geval worden vermeld.

Contact informatie

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria
Tel.: +43 57715 / 470
Fax: +43 57715 / 470 – 474
office@deltabloc.com

Webmaster: marketing@deltabloc.com

Court of law: Wiener Neustadt
VAT number (UID): ATU22408302
Data processing registration number (DVR): 0455024

Gegevensbescherming/Privacy

Hier vindt u ons privacybeleid.

Kirchdorfer Industries GmbH Kanaal voor klokkenluiders

Als werknemer kun je ernstige zaken anoniem melden of als je een redelijk vermoeden hebt van dergelijke zaken. Whistleblowing

Andere informatie

De persoonlijke en professionele benamingen die op deze website worden gebruikt, worden omwille van de leesbaarheid slechts in één vorm weergegeven, maar hebben uiteraard betrekking op beide geslachten.

Neem contact met ons op
Contact us