Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Stor grön lastbil kraschar in i PHONOBLOC® DB NBF integrerat bullersystem

Krocktestade skyddsbarriärer

Trafiksäkerhet är ett nyckelämne

Att göra vägarna säkrare är en viktig fråga för alla länder

Fordonssäkerhetssystem är en viktig faktor för trafiksäkerheten eftersom dessa passiva säkerhetssystem har uppgiften att minska riskerna och öka trafiksäkerheten. De skyddar fordonet från att hamna utanför körfältet och minimerar effekterna av olyckor. För att kunna införas i Europa måste fordonssäkerhetssystem uppfylla kraven i Europanormen EN 1317. EN 1317 fastställer de högsta internationella standarderna och säkerställer enhetliga testvillkor. Fordonssäkerhetssystem måste framgångsrikt klara krocktesterna, vars parametrar och acceptanskriterier definieras i denna norm. Alla DELTABLOC®-skyddsbarriärer testas av välrenommerade, ackrediterade och certifierade testinstitut.
De tre huvudkriterierna i EN 1317 är: kapacitetsklass, arbetsbredd och skaderiskklass.

Kapacitetsklass

Fordonssäkerhetssystem klassificeras efter kapacitetklasser
EN 1317 delar in fordonssäkerhetssystem i kapacitetklasser som uttrycker systemets förmåga att hålla tillbaka fordon. Kapacitetsklassen bestäms med upp till tre krocktester där en definierad vikt, hastighet och påkörningsvinkel fastställs för ett testfordon.
Krocktesterna utförs endast vid ackrediterade och certifierade provningsinstitut. Kapacitetsklasserna bestäms i nivåer från den lägsta (T1) för temporära skyddsbarriärer, till den högsta (H4b) med mycket hög kapacitet.

Arbetsbredd

Erforderligt utrymme för fordonssäkerhetssystemen
Arbetsbredden W är ett mått på barriärens deformation efter en kollision och en av de viktigaste specifikationerna för fordonssäkerhetssystem. Den mäter det utrymme som behövs bakom hindret för att systemet ska fungera korrekt vid en kollision. Arbetsbredden beräknas som avståndet mellan framsidan av den odeformerade barriären och den bakersta delen av den deformerade barriären efter en kollision. Den är indelad i åtta klasser från W1 till W8.

Skaderiskklass

Passagerarskydd
Skaderiskklassen (ASI) är ett index som bedömer risken för personskador för passagerarna i en personbil vid en kollision mot ett fordonssäkerhetssystem. Den är uteslutande kopplad till skaderisker för fordonspassagerare och utgår från att olika skaderiskklasser motsvarar olika nivåer av skador. I EN 1317 definieras tre nivåer - A, B och C. Nivå A anger högre säkerhet för fordonspassagerare än nivå B, och B högre säkerhet än nivå C.

Ditt informationscenter: dygnet runt

DELTABLOC® Extranet är ditt 24/7 informationscenter och kunskapsnav. Du hittar omfattande information om trafiksäkerhetsnormer men även detaljerade produktinformationer som datablad, ritningar eller installationsmanualer. Besök DELTABLOC® Extranet och utforska vår produktportfölj.

Visit DELTABLOC® Extranet

DELTABLOC® filmade krocktester

Vi har genomfört över 320 krocktester som påvisar effektiviteten i vårt produktsortiment och gör vägarna säkrare över hela världen. Nedan hittar du ett urval av våra senaste filmade krocktester.

Crashtest DB 120S-P with truck

Crashtest DB 120S-P Zero Debris Concrete with truck

Crashtest Prodigy 7.20s 400 with car

Kontakta oss
Contact us