Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mindre stål och betong

Mindre stål och betong

Lägre vikt

Lägre vikt

Reducerat koldioxidavtryck

Reducerat koldioxidavtryck

Samma säkerhetsprestanda

Samma säkerhetsprestanda

Vi på DELTABLOC® jobbar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, och bidrar också med våra produkter till en mer hållbar framtid. Vi går från grått till grönt genom att använda mindre stål och betong i våra barriärer. Därför kan vi göra dem lättare, vilket minskar koldioxidutsläppen. Naturligtvis uppnår barriärerna samma säkerhetsprestanda trots lägre vikt. #deltabloc, ni rockar!

Vår Road to Green

Vår Road to Green kantas av viktiga milstolpar med tydliga och exakta steg.

7 steg mot nollutsläpp

Identifiering av vår CO2 status

 • Steg 1: vi skaffar hållbarhetskompetens
 • Steg 2: Miljövarudeklarationer (EPD:er) blir en väsentlig del av vår dokumentation

Förbättring av vår CO2 status

 • Steg 3: vi formger lättviktsbarriärer
 • Steg 4: vi använder CO2-vänlig betong
 • Steg 5: vi inför hållbara produktionsmetoder
 • Steg 6: vi främjar hållbar logistik och installation

Mål uppnått

 • Steg 7: vi genomför vårt första barriärprojekt med noll CO2-utsläpp

Våra hållbarhetsmål

DELTABLOC® Road to Green följer tydliga hållbarhetsmål som vi kan dela in i fyra huvudkategorier

Produkter & kunder

 • Utveckla produkter med lägre vikt och främja användningen av koldioxidreducerad betong
 • Införande av produktion på plats och förkortade transportsträckor
 • Främja zero-waste-tänket och förlänga produkternas livslängd

Hållbart ledarskap

 • Möta informationskraven enligt miljövarudeklarationer (EDP:er)
 • Genomföra särksilda R&D-projekt
 • Dela grön kompetens och kunskap

Medarbetare & samhälle

 • Delta i miljöskyddsprogram
 • Interna experter för hållbarhetsfrågor
 • Främja ett grönt arbetsgivarvarumärke och stödja gröna tankesätt

Miljö & energi

 • Vi följer principen minska, återanvända och återvinna
 • Vi fokuserar på förnybar energi

Den hållbara certifieringen med EPD:er

En miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, eller EPD) är en transparent och objektiv rapport som visar vad en produkt är gjord av och hur den påverkar miljön under hela livscykeln. En EPD är därför grunden för den ekologiska bedömningen av produktsortimentet och ett viktigt steg mot öppenhet och kontrollerbarhet. DELTABLOC®-EPD:erna uppfyller kraven i EN 15804+A2:2019 och ISO 14025 och finns tillgängliga för dig på Extranet. Klicka på knappen nedan och kika in!

Nyckelfakta om minskning av koldioxidutsläpp

Hållbarhet är inte bara en tom fras hos DELTABLOC®. Det är en nyckelaspekt i vår företagsstrategi. Vi jobbar ständigt med att förbättra koldioxidavtrycket för hela vårt produktsortiment som redan i dag erbjuder ekologiska fördelar och säker användning inom flera kapacitetsklasser.

Mindre betong

Mindre stål

Reducerad vikt

Enklare installation

Produktion på plats

Oförändrad säkerhetsprestanda

Våra hållbara barriärer erbjuder ett minskat koldioxidavtryck med bibehållen hög säkerhetsprestanda.

Kontakta oss
Contact us