Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Förberett för alla paneltyper

DB NBF-serien

Integrerade betongbarriärer som passar alla sorters bullerskyddspaneler

Ökar säkerheten och minskar bullret

DELTABLOC® DB NBF serien är ett krocktestat säkerhetssystem med integrerat bullerskydd som uppfyller alla tekniska och designmässiga krav.
DB NBF-baselementen kan användas fristående eller förankrat utan fundament för temporär eller permanent användning. Systemet är konstruerat i tre delar som består av en basenhet, stålpelare och variabla bullerskyddspaneler. Den är fullständigt CE-certifierad för kapacitetsklasserna H2 och H4b i enlighet med EN 1317 och uppfyller - när den används med PHONOBLOC® bullerskyddspaneler - alla akustiska krav i enlighet med EN 14388. Systemet är så utrymmesbesparande att det kan placeras närmare trafiken. DB NBF-serien - ett fristående eller förankrat prefabricerat system för mittremsan och vägrenen.

Övergångar

Våra Safelink®-övergångar kopplar ihop alla DELTABLOC®-skyddsbarriärer med andra DELTABLOC®-barriärsystem samt många andra tredjepartssystem och säkerställer högsta säkerhetsstandarden. DELTABLOC® SafeLink®-övergångar garanterar säkerhet och möjliggör flexibla lösningar för varje användningsområde.

Extra Information för dig

DELTABLOC® Extranet är ditt informationscenter och kunskapshubb som är öppet dygnet runt. Det ger dig detaljerad produktinformation som datablad, ritningar och installationsmanualer - på flera olika språk. Besök DELTABLOC® Extranet och utforska vår produktportfölj. För DELTABLOC® broschyrer besök nedladdningssidan.

DELTABLOC® projects – DB NBF Series

Lettland
Riga

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF
DELTABLOC® DB 80AS-A, DB 80F

Slovenien
H4, Sempeter

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF

Installation av integrerad PHONOBLOC® DB 100 NBF bullerskyddsvägg i Sempeter, Slovenien

Tyskland
B10, Zuffenhausen

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF

Installation av PHONOBLOC® DB 100 NBF bullerbarriär i Zuffenhausen, Tyskland

Tyskland
A81, Sindelfingen

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF
DELTABLOC® DB 80P, DB 80F

Tyskland
B15n, Ohu

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF

Installation av integrerad PHONOBLOC® DB 100 NBF -ljudspärr i Ohu, Tyskland

Lettland
Rondell, Riga

Permanent installation
PHONOBLOC® DB 100 NBF

Installation av en integrerad PHONOBLOC® DB 100 NBF -ljudspärr vid en rondell i Lettland

Related DELTABLOC® Safety Barriers

Kontakta oss
Contact us