EP-serien
Bygg enkelt och säkert med våra skyddsmoduler

Helhetskonceptet med platsgjutna barriärer för mittremsor, vägrenar och broar


Broschyr Datablad
Permanenta Skyddsbarriarer EP Serien

  EP-serien

  Uppfyller alla krav för moderna motorvägar


  Lämplig för mittremsor, vägrenor, överfarter/korsningar och broar.


  EP-serien är en del av det passiva helhetskonceptet som DELTABLOC® har tagit fram för ökad trafiksäkerhet. Alla system är utvecklade och testade för maximal flexibilitet och erbjuder därmed en mängd olika installationsmöjligheter. Med SafeLink®-övergångar kan den smidigt kopplas till DB 80-serien, EP 80-serien som gjuts på plats, STEELBLOC® och många andra system från tredjeparts-leverantörer.
  EP-serien grafisk

  THE EP SERIES
  PRODUCT RANGE

  TYP DATABLAD KAPACITETSKLASS INSTALLATIONSMETOD SKYDD
  EP 80B-E Icon Document H2 | W2 | B nerfräst i asfalt dubbelsidig
  EP 80BAS‑E Icon Document H2 | W1 | B nerfräst i asfalt enkelsidig
  EP 80Ba Icon Document H2 | W2 | B fritt uppställda på asfalt dubbelsidig
  EP 80Bs Icon Document H2 | W3 | B fritt uppställda på grus dubbelsidig
  EP 80BAS‑R Icon Document H2 | W1 | B förankrad i brokonstruktionen enkelsidig
  EP 100E Icon Document H3 | W2 | B nerfräst i asfalt dubbelsidig
  EP-REP Icon Document H2 | W2 | B Reparationsmetoden för EP-serien dubbelsidig