Den nya DB 120-serien
Bygg enkelt och säkert med våra skyddsmoduler

Helhetskoncept för mittremsor, vägren och broar i kapacitetsklass H4b.


Broschyr Datablad
Permanenta Skyddsbarriarer DB 120 Serien

  DB 120-serien

  Uppfyller alla krav för moderna motorvägar


  Lämplig för mittremsor, vägrenar, överfarter/korsningar och broar.


  DB 120-serien är en del av det passiva helhetskonceptet som DELTABLOC® har tagit fram för ökad trafiksäkerhet. Alla system är utvecklade och testade för maximal flexibilitet och erbjuder därmed en mängd olika installationsmöjligheter. Med SafeLink®-övergångar kan den smidigt kopplas till DB 80-serien, EP 80-serien som gjuts på plats, STEELBLOC® och många andra system från tredjeparts-leverantörer.
  DB 120-serien grafisk

  DB 120-serien
  Produktsortiment


  TYP DATABLAD KAPACITETSKLASS INSTALLATIONSMETOD SKYDD
  DB 120S Icon Document H4b | W5 | B fritt uppställda på asfalt dubbelsidig
  DB 120S‑F Icon Document H4b | W3 | B förankrad i grus 4 x Drivna förankringar dubbelsidig
  DB 120S‑P Icon Document H4b | W3 | B förankrad i asfalt 4 x Asfaltsspik dubbelsidig
  DB 120S‑A Icon Document H4b | W2 | B förankrad i betong 4 x Kemankare dubbelsidig


  Busy highway secured by safety barriers in wooded area

  PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION


  Utvecklad för alla användningsområden inom kapacitetsklass H4b. Fristående, nerfrästa eller förankrade.

  Produkt Information

  Teknisk Information