Den nya DB 120-serien
Bygg enkelt och säkert med våra skyddsmoduler

Helhetskoncept för mittremsor, vägren och broar i kapacitetsklass H4b.


Broschyr EXTRANET
Permanenta Skyddsbarriarer DB 120 Serien

  DB 120-serien

  Uppfyller alla krav för moderna motorvägar


  Lämplig för mittremsor, vägrenar, överfarter/korsningar och broar.


  DB 120-serien är en del av det passiva helhetskonceptet som DELTABLOC® har tagit fram för ökad trafiksäkerhet. Alla system är utvecklade och testade för maximal flexibilitet och erbjuder därmed en mängd olika installationsmöjligheter. Med SafeLink®-övergångar kan den smidigt kopplas till DB 80-serien, EP 80-serien som gjuts på plats, STEELBLOC® och många andra system från tredjeparts-leverantörer.
  DB 120-serien grafisk

  DB 120-serien
  Produktsortiment


  TYP KAPACITETSKLASS INSTALLATIONSMETOD SKYDD DOKUMENT
  DB 120S H4b | W5 | B fritt uppställda på asfalt dubbelsidig ➞ Extranet
  DB 120S‑F H4b | W3 | B förankrad i grus 4 x Drivna förankringar dubbelsidig ➞ Extranet
  DB 120S‑P H4b | W3 | B förankrad i asfalt 4 x Asfaltsspik dubbelsidig ➞ Extranet
  DB 120S‑A H4b | W2 | B förankrad i betong 4 x Kemankare dubbelsidig ➞ Extranet


  Busy highway secured by safety barriers in wooded area

  PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION


  Utvecklad för alla användningsområden inom kapacitetsklass H4b. Fristående, nerfrästa eller förankrade.

  Teknisk Information