DB NBF-serien
Skyddar mot buller och fordonskollisioner

Fristående H2- och H4b-system är prefabricerade och lämpar sig för mittremsor och vägrenar.


Broschyr EXTRANET
Bullerskydd DB NBF Serien

  DB NBF-serien

  Så nära bullerkällan som möjligt


  Att integrera en bullerskyddsvägg i skyddsbarriärsystemet sätter en ny teknisk standard för trafiksäkerhet och bullerskydd. DB NBF är krocktestade och certifierade för mer säkerhet och mindre buller.


  DB NBF-serien är en del av det passiva helhetskonceptet som DELTABLOC® har tagit fram för ökad trafiksäkerhet. Utvecklad och testad för att agera som kombinerat väg- och bullerskydd och kan placeras mycket närmare trafiken än andra lösningar. Med SafeLink®-övergångar kan den smidigt kopplas till DB 80-serien, DB120-serien, STEELBLOC® och många andra system från tredjeparts-leverantörer.
  DB NBF-serien grafisk

  DB NBF-serien
  Produktsortiment


  TYP KAPACITETSKLASS INSTALLATIONSMETOD SKYDD DOKUMENT
  DB 100 NBF 200‑450 H2 | W4 | B fritt uppställda på asfalt dubbelsidig ➞ Extranet
  DB 150 NBF 250‑600 H4b | W5 | B fritt uppställda på asfalt dubbelsidig ➞ Extranet


  Green truck crash testing noise barrier wall

  GETTING NOISE UNDER CONTROL


  Utvecklat för att minska buller och ta hand om fordon vid eventuella kollisioner. Fristående, för kapacitetsklasser H2 och H4b.

  Teknisk Information