Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Stor grønn lastebil kolliderer med PHONOBLOC® DB NBF integrert støyskjermsystem

Kollisjonstestede vegrekkverk

Vegsikring er viktig

Å gjøre vegene sikre er et hovedanliggende i alle land

Rekkverkssystemer er en viktig faktor innen vegsikring fordi disse passive sikkerhetssystemene reduserer faremomenter og øker vegsikkerheten. De beskytter biler mot å havne utenfor kjørefeltet og reduserer konsekvensene av ulykker. Rekkverkssystemer som skal innføres i Europa, må tilfredsstille kravene i den europeiske standarden EN 1317. EN 1317 er en streng internasjonal standard som sørger for enhetlige testforhold. Rekkverkssystemene må bestå kollisjonstester med parametere og godkjenningskriterier som er definert i denne standarden. Alle vegrekkverk fra DELTABLOC® testes hos anerkjente, akkrediterte og sertifiserte testinstitutter, og over 320 beståtte kollisjonstester beviser at vi ligger helt i tet når det gjelder vegsikring.
Hovedkriteriene i EN 1317 er: styrkeklasse, arbeidsbredde og skaderisikoklasse.

Styrkeklasse

Rekkverkssystemer klassifiseres etter styrkeklasse
EN 1317 klassifiserer rekkverkssystemer i styrkeklasser som angir systemets evne til å holde igjen kjøretøy. Styrkeklassen fastsettes ved hjelp av opptil tre kollisjonstester der det brukes en definert vekt, fart og påkjøringsvinkel for testkjøretøyet. Kollisjonstester utføres bare ved akkrediterte og sertifiserte testinstitutter. Styrkeklassene går fra den laveste klassen (T1) for midlertidige vegrekkverk til den høyeste (H4b) som har svært god evne til å holde tilbake kjøretøy.

Arbeidsbredde

Plassen som kreves for rekkverkssystemet
Arbeidsbredden W er et mål på deformasjonen av rekkverket etter kollisjon og er en av de viktigste spesifikasjonene for rekkverkssystemer. Den angir plassen som kreves bak vegrekkverket for at systemet skal fungere riktig ved en kollisjon. Arbeidsbredden beregnes som avstanden mellom forsiden av det udeformerte rekkverket og den bakerste delen av det deformerte rekkverket etter kollisjon. Den deles inn i klasser fra W1 til W8.

Skaderisiko

Passasjerbeskyttelse
Skaderisikoklassen (ASI) er en indeks som angir risikoen for skader på personene i en personbil under kollisjon med et rekkverkssystem. Den brukes bare i tilknytning til skader på kjøretøypassasjerer og tar utgangspunkt i at ulike risikoklasser tilsvarer ulike skadeomfang. EN 1317 definerer tre klasser – A, B og C. Klasse A angir høyere sikkerhet for kjøretøypassasjerer enn klasse B, og B angir igjen høyere sikkerhet enn klasse C.

Døgnåpent informasjonssenter

DELTABLOC®s ekstranett er et døgnåpent informasjonssenter og en omfattende kunnskapsbase. Her finner du omfattende informasjon om standarder for vegsikring og detaljert produktinformasjon som datablad, tegninger og monteringshåndbøker. Ta en tur innom DELTABLOC®s ekstranett og utforsk produktporteføljen vår.

Besøk DELTABLOC®s ekstranett

Videoer av DELTABLOC® kollisjonstester

Vi har allerede utført over 320 kollisjonstester som beviser effekten til produktutvalget vårt og hvordan det gjør veger over hele verden tryggere. Nedenfor ser du et utvalg av nyere videoer av kollisjonstester.

Kollisjonstest av DB 120S-P med lastebil

Kollisjonstest av DB 120S-P Zero Debris Concrete med lastebil

Kollisjonstest av STEELBLOC® Prodigy 7.20s med personbil

Ta kontakt
Contact us