Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mindre stål og betong

Mindre stål og betong

Lettere vegrekkverk

Lettere vegrekkverk

Mindre CO2-fotavtrykk

Mindre CO2-fotavtrykk

Samme sikringseffekt

Samme sikringseffekt

Vi i DELTABLOC® arbeider ikke bare for stadig bedre trafikksikkerhet, men også for at produktene våre skal bidra til en bærekraftig fremtid. Det gjør vi blant annet ved å bruke mindre stål og betong i vegrekkverkene våre. Resultatet er lettere rekkverk og mindre CO2-utslipp. Selvfølgelig blir sikringseffekten den samme med de lettere vegrekkverkene. #deltabloc, you rock!

Vår vei mot en grønnere fremtid

For at vi skal nå bærekraftsmålene våre, har vi definert viktige milepæler og konkrete trinn.

7 trinn på veien mot nullutslipp av CO2

Finne CO2-statusen vår

 • Trinn 1: Vi skaffer oss kompetanse innenfor bærekraft
 • Trinn 2: Miljødeklarasjoner (EPD) blir en viktig del av dokumentasjonen vår

Forbedre CO2-statusen vår

 • Trinn 3: Vi konstruerer lettere sikringsprodukter
 • Trinn 4: Vi bruker CO2-vennlig betong
 • Trinn 5: Vi integrerer bærekraftige produksjonsmetoder
 • Trinn 6: Vi støtter bærekraftig logistikk og montering

Nå målet vårt

 • Trinn 7: Vi gjennomfører det første CO2-frie prosjektet vårt der vi installerer verneinnretninger

Våre bærekraftsmål

DELTABLOCs® vei mot en grønnere fremtid følger tydelige bærekraftsmål som kan deles inn i fire hovedområder

Produkter og kunder

 • Utvikle lettere produkter og få fart på bruken av CO2-vennlig betong
 • Iverksette produksjon på stedet og få kortere transportruter
 • Styrke nullavfallsstrategien vår og gi produktene lengre levetid

Bærekraftig styring

 • Forplikte oss til transparente miljødeklarasjoner (EPD)
 • Gjennomføre egne forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Dele grønn kunnskap og kompetanse med andre

Ansatte og samfunn

 • Delta på miljøprogrammer
 • Ha interne eksperter på bærekraft
 • Drive frem grønn employer branding og støtte en grønn tenkemåte

Miljø og energi

 • Ha en filosofi som går ut på reduksjon, gjenbruk og resirkulering
 • Satse på fornybar energi

Bærekraftig sertifisering med EPD

En miljødeklarasjon (EPD) er en transparent og objektiv rapport som viser hva et produkt består av, og hvilken effekt det har på miljøet i løpet av hele levetiden. Derfor er EPD et godt utgangspunkt når man skal vurdere produktsortimentet ut fra et økologisk perspektiv, og deklarasjonen er et viktig skritt i retning av transparens og kontroll. DELTABLOCs® EPD-er overholder EN 15804+A2:2019 og ISO 14025, og du kan finne dem på ekstranett-sidene våre. Klikk på knappen og ta en titt!

Hovedpunkter i CO2-reduksjon

Hos DELTABLOC® er bærekraft ikke bare et flott ord. Det er et nøkkelord i foretaksstrategien vår. Vi forbedrer hele tiden CO2-fotavtrykket for alle produktene våre. Sortimentet vårt overbeviser med økologiske fordeler, og garanterer toppverdier i de ulike styrkeklassene.

Mindre betong

Mindre stål

Lavere vekt

Enklere montering

Produksjon på stedet

Samme sikringseffekt

De bærekraftige vegrekkverkene våre har mindre CO2-fotavtrykk og overbeviser med samme sikringseffekt.

Ta kontakt
Contact us