Cookie Consent by Free Privacy Policy website
CITYBLOC® sikkerhetsbarriere med lav betong er installert på gaten

Sikkerhet i byområder

Urban Barrier-serien

Sikkerhetsrekkverk for i betong

Løsninger for byområder

CITYBLOC® Urban Barrier-serien er et sikringssystem for trafikkområder i byer. Valg av riktig sikkerhetsutstyr kan sikre vegarbeidsområder og beskytte livene til både anleggsarbeidere og trafikanter. CITYBLOC®-systemet består av moduler og er utformet slik at det kan lages mindre rekkverk som garanterer størst mulig sikkerhet. CITYBLOC® sikringssystemer med omfattende tilbehør kan brukes på byggeplasser, sykkelstier, transportstopp, lastesoner, flyplasser, jernbanestasjoner og i havner. CITYBLOC® er det første rekkverkssystemet for trafikkområder i byer som har bestått kollisjonstesting i henhold til EN 1317.

Produktportefølje av CITYBLOC® Urban Barrier Series
CITYBLOC® sikkerhetsbarrierer beskytter gangstien mot trafikk på nederlandske veier
CITYBLOC® sikkerhetsbarriere sett ovenfra
CITYBLOC® sikkerhetsbarrierer beskytter rasteplasser på A9 i Østerrike

Spesialløsninger

45° og 90° hjørneelementer, festemuligheter for trafikkskilt, gelenderløsninger, gjerdeadaptere

Tilleggsinformasjon

DELTABLOC®s ekstranett er et døgnåpent informasjonssenter og en omfattende kunnskapsbase. Her finner du detaljert produktinformasjon som datablad, tegninger og monteringshåndbøker – på flere språk. Ta en tur innom DELTABLOC®s ekstranett og utforsk produktporteføljen vår. Du finner CITYBLOC®-brosjyrer i dokumentbank.

CITYBLOC®-prosjekter – Urban Barrier-serien

Østerrike
Sykkelsti, Wien

Permanent montering
CITYBLOC® CB 240

CITYBLOC® sikkerhetsbarrierer for å sikre sykkelveien i Wien

Frankrike
Sykkelsti, Avenue de Lempdes

Permanent montering
CITYBLOC® CB 240

CITYBLOC® sikkerhetsbarrierer for sikring av fortau i Frankrike på Avenue de Lempdes

Nederland
Gangveg, Valkenburg

Permanent montering
CITYBLOC® CB 240

CITYBLOC® sikkerhetsbarrierer beskytter gangstien i en nederlandsk by

Nederland
Vegarbeidsområde i by, Utrecht

Midlertidig montering
CITYBLOC® CB 240

Byggeplass i sentrum av Utrecht beskyttet av CITYBLOC® Urban Barriers
Ta kontakt
Contact us