Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Kjøretøy som kjører på motorveien og lager støy

Getting noise under control

Moderne støyskjermingssystemer for veg og jernbane

Topp egenskaper for støydemping

Støyskjerming langs veger og jernbanelinjer er helt sentralt innen moderne trafikkplanlegging. PHONOBLOC® støyskjermingssystem er utformet for støyskjerming langs sterkt trafikkerte veger og jernbanelinjer i tillegg til at de ivaretar sikkerheten. Det store utvalget i PHONOBLOC®-serien sørger for førsteklasses støyskjerming med testet og sertifisert levetid. Enkel montering, førsteklasses støyskjerming samt mange ulike utforminger gjør PHONOBLOC® støyskjerming til et perfekt valg.

PHONOBLOC® støyskjerm DB NBF-serien

Støyskjerming

Integrert støyskjerming

I DB NBF-serien finner du PHONOBLOC®s utvalg av integrert støyskjerming, et kollisjonstestet rekkverkssystem med integrert støyskjerming som tilfredsstiller alle krav til teknikk og design. DB NBF-produkttypene kan brukes overflatemontert og uten fundament for høyder på opptil 6 m – og monteringen kan være både midlertidig og permanent. Det har full CE-sertifisering for styrkeklasse H2 og H4b ved testing i henhold til EN 1317, og det tilfredsstiller alle støykrav i henhold til EN 14388.

Gjengivelse av PHONOBLOC® integrerte støyskjermer

PHONOBLOC® støyskjerming

Integrert støyskjerming

DB NBF-serien

PHONOBLOC® DB NBF-seriens produktportefølje
Styrkeklasse H2, H4b
Ta kontakt
Contact us