EP 80B-E

EP 80B-E

op de A3, Duitsland

Product EP 80B-E

  EP 80B-E

  Hoge passagiersveiligheid

  Het in-situ betonsysteem EP 80B-E is een voertuigbeveiligingssysteem met een modern in-situ betonontwerp dat voldoet aan alle huidige constructie- en veiligheidsvoorschriften.

  Op basis van het nieuwe stalen strengverbindingssysteem is het ten eerste mogelijk, delen van het barrièresysteem uit te wisselen in geval van noodzakelijke reparatie of reconstructie. Het originele en op botsing geteste situatie, is gegarandeerd na deze uitwisseling.

  Hoofdkenmerken:

  • H2|W2 (rigide) ASI B volgens EN 1317-1:2011
  •  versterkingselementen beschermd tegen corrosie
  • het bewezen ernstniveau van de botsing 1.2 ≙ ASI B
  • geteste botsing met krimpvoegen zonder afbladderen
  • reconstructie volgens norm in geval van schade
  •  geteste botsing met gespecificeerd asfaltabutment

  Meer informatie:

  DELTABLOC Extranet
  L1
  not appiclable or needs testing
  L2
  not appiclable or needs testing
  L3
  not appiclable or needs testing
  L4a
  not appiclable or needs testing
  L4b
  not appiclable or needs testing
  T1
  covered by higher level
  T2
  covered by higher level
  T3
  covered by higher level
  N1
  covered by higher level
  N2
  not appiclable or needs testing
  H1
  covered by higher level
  H2
  tested
  H3
  not appiclable or needs testing
  H4a
  not appiclable or needs testing
  H4b
  not appiclable or needs testing