DE DB ‘2-IN-1’-METHODE

DE DB ‘2-IN-1’-METHODE

DELTABLOC® biedt verschillende typen middenberm voertuigkeringen die ontworpen en getest zijn volgens de ‘2-in-1’ bouwmethode. Deze voertuigkeringen kunnen in verschillende fasen van een project worden gebruikt voor tijdelijke of permanente toepassing.

  • Fase 1: tijdelijke beveiliging van het werkvak in in de middenberm
  • Fase 2: permanente beveiliging van de middenberm

Als de snelweg na jaren moet worden gerenoveerd, kan de voertuigkering worden hergebruikt en kunnen de twee fasen opnieuw worden doorlopen.

FASE 1

AFSCHERMING WERKVAKKEN

Alle DB ‘2-in-1’ voertuigkeringen hebben botsproeven ondergaan voor tijdelijke of normale afschermvermogens, meestal T3 en N2. Omdat deze voertuigkeringen uiteindelijk permanent in de middenberm worden geplaatst, wordt een aanzienlijke besparing op de projectkosten bereikt.

  • geen huurkosten voor de tijdelijke barriers
  • geen transportkosten voor de huurbarriers van en naar de opslag

 

FASE 2

PERMANENTE MIDDENBERM VOERTUIGKERING

Omdat alle DB ‘2-in-1’ voertuigkeringen ontworpen en gedimensioneerd zijn voor permanente toepassing, zijn zij getest voor hoge kerende vermogens als H2 en H4b. Na het tijdelijke gebruik voor de afscherming van het werkvak worden ze op hun uiteindelijke positie geplaatst. Afhankelijk van het type voertuigkering blijven ze vrij staan of worden ze verankerd.

  • geen transportkosten omdat de voertuigkering al ter plaatse aanwezig is
  • de voertuigkering hoeft alleen te worden verplaatst

DELTABLOC® DB ‘2-IN-1’ VOERTUIGKERINGEN

De slimme oplossing tegen de laagste projectkosten.

Pas de beste DB ‘2-in-1’ voertuigkering toe voor uw werk.

DB 80 - H2 | W5 | ASI B & N2 | W4 | ASI B
DB 80F - H2 | W3 | ASI B & T3 | W2 | ASI A
DB 80E - H2 | W1 | ASI B & N2 | W3 | ASI B
DB 100S - H4b | W7 | ASI A, H2 | W5 | ASI A & N2 | W3 | ASI A

Product- informatie

Technische Informatie