OVERGANGEN IN DE MIDDENBERM

Om in de middenberm een optimaal veiligheidsconcept te realiseren moeten verschillende typen voertuigkering met geteste en toegelaten overgangsconstructies worden verbonden.

De volgende typen voertuigkering worden met regelmaat in de middenberm toegepast:

  • middenberm voertuigkeringen  voor het scheiden van rijbanen
  • obstakelbeveiligingen bij obstakels als brugpijlers
  • CADO´s voor een tijdelijke opening in de voertuigkering ten behoeve van onderhoudsdoeleinden en om het verkeer tijdelijk over de andere rijbaan te leiden
  • CADO´s om de middenberm voertuigkering in luttele minuten voor hulpdiensten te openen
  • brugafscherming bij constructies over andere wegen, spoorwegen of obstakels

 

SAFELINK® EN EURO-RACCORD®

Met de SafeLink-serie en de EURO-RACCORD-serie kunt u alle typen voertuigkeringen veilig en stevig verbinden. Maak een overgang tussen DELTABLOC® in het werk gestorte en prefab voertuigkeringen  of maak een verbinding met de diverse soorten stalen vangrails, vast en zeker met DELTA BLOC®.

Met de SafeLink-serie kunnen prefab voertuigkeringen met elk ander type voertuigkering worden verbonden.
Met de EURO-RACCORD-serie kunnen in het werk gestorte voertuigkeringen met stalen vangrails worden verbonden.