OVERGANGEN IN DE BERM

Het concept van optimale afscherming houdt niet op bij de middenberm. Om ook in de berm een naadloos veiligheidsconcept te realiseren moeten verschillende typen voertuigkeringen met geteste en toegelaten overgangssystemen worden verbonden. De volgende typen voertuigkering worden meestal in de berm gebruikt:

  • bermvoertuigkeringen voor het afschermen van gevaarlijke bermen
  • obstakelbeveiligers bij vaste objecten als brugpijlers en portalen
  • brugafschermingen bij overgangen over andere wegen, spoorwegen of obstakels

SAFELINK® EN EURO-RACCORD®

Omdat elke voertuigkering ontworpen en geoptimaliseerd wordt voor de betreffende toepassing, is het logisch dat er overgangselementen nodig zijn.

SafeLink overgangselementen van prefab naar staal en op de werklocatie gerealiseerd
EURO-RACCORD overgangselementen van in situ gemaakte barriers maar stalen geleiderails

Product Informatie

Technische Informatie