Série EP
Chrání komplexně

Komplexní betonový koncept pro střední pruhy, okraj vozovky & mosty.


Brožura EXTRANET
Trvalé bariéry Série EP

  Série EP

  Splňuje všechny požadavky moderního plánování dálnic


  Vhodná pro použití na okraj vozovky, přejezd středních pruhů a mosty.


  Série EP je jednou částí konceptu pasivní dopravní bezpečnosti DELTABLOC®. Každý systém je určen a testován pro maximální všestrannost, a proto zahrnuje mnoho různých druhů instalace. SafeLink® přechodové konstrukce nabízí bezešvé napojení na sérii DB 80, sérii DB 120, STEELBLOC® i na mnoho jiných cizích systémů.

  SÉRIE EP
  VOLBA VÝROBKŮ

  TYP VÝKONNOSTNÍ SKUPINA STAVEBNÍ TYP ZPŮSOB ÚČINNOSTI DOKUMENTY
  EP 80B-E H2 | W2 | B Zasadit do asfaltu oboustranný ➞ Extranet
  EP 80BAS‑E H2 | W1 | B Zasadit do asfaltu jednostranný ➞ Extranet
  EP 80Ba H2 | W2 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný ➞ Extranet
  EP 80Bs H2 | W3 | B Volně vystavěné do štěrku oboustranný ➞ Extranet
  EP 80BAS‑R H2 | W1 | B Ukotvena v mostové stropnici jednostranný ➞ Extranet
  EP 100E H3 | W2 | B Zasadit do asfaltu oboustranný ➞ Extranet
  EP-REP H2 | W2 | B Oprava série EP oboustranný ➞ Extranet