Nová série DB 80
Vhodná pro jakékoliv použití

Komplexní koncept H2 pro střední pruhy, okraj vozovky a mosty.


Brožura Katalogové listy

Série DB 80

Splňuje všechny požadavky moderního designu dálnic


Optimalizováno pro střední pruhy, okraj vozovky, přejezdy a mosty.


Série DB 80 je jednou částí konceptu pasivní dopravní bezpečnosti DELTABLOC®. Každý systém je určen a testován pro maximální všestrannost, a proto zahrnuje mnoho různých druhů instalace. SafeLink® přechodové konstrukce nabízí bezešvé napojení na sérii DB 120S, sérii EP 80, STEELBLOC® i na mnohé jiné cizí systémy.

SÉRIE DB 80
VOLBA VÝROBKŮ

TYP KATALOGOVÉ LISTY VÝKONNOSTNÍ SKUPINA STAVEBNÍ TYP ZPŮSOB ÚČINNOSTI
DB 80 Icon Document H2 (L2) | W5 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
DB 80F Icon Document H2 | W2 | B Upevnit do štěrku 2 x Kotvící trn oboustranný
H2 | W3 | B Upevnit do štěrku 2 x Kotvící trn oboustranný
DB 80P Icon Document H2 | W2 | B Ukotvené v asfaltu 2 x Asfaltový hřebík oboustranný
DB 80A Icon Document H2 | W2 | B Ukotvené v betonu 2 x Lepicí kotva oboustranný
DB 80E Icon Document H2 | W1 | B embedded in asphalt oboustranný
DB 80AS‑E Icon Document H2 | W1 | B zasadit do asfaltu jednostranný
H2 | W2 | B zasadit do asfaltu jednostranný


Concrete safety barrier on street with cloudy sky

PROTECTING LIVES
IS OUR MOTIVATION


Vyvinuto pro všechny oblasti použití zádržného systému stupeň H2. Volně sestaveno, zatlučeno, ukotveno nebo zasazeno.

Informace o výrobcích

Technické informace