Série DB NBF
Chrání před hlukem a nárazem vozidla

Volně sestavená série DB NBF chrání proti větru a proti hluku.


Brožura Katalogové listy
Série DB NBF

  SÉRIE DB NBF

  V blízkosti zdroje hluku pro ochranu s maximální účinností


  Začlenění protihlukové stěny do zádržného systému vytváří pro dopravní bezpečnost a ochranu proti hluku nový technický standard. Prověřeno a certifikováno pro větší bezpečnost a méně hluku.


  Série DB NBF je jednou částí konceptu pasivní dopravní bezpečnosti DELTABLOC®. Spojením nástavce, zádržného systému a protihlukové stěny do jednoho systému je možno zařízení k ochraně proti hluku umístit blíže k provozu, než je možné u konvenčních protihlukových stěn. SafeLink® přechodové konstrukce nabízí bezešvé napojení na sérii DB 80, sérii DB 120, STEELBLOC® i na mnoho jiných cizích systémů.

  SÉRIE DB NBF
  VOLBA VÝROBKŮ


  TYP KATALOGOVÉ LISTY VÝKONNOSTNÍ SKUPINA STAVEBNÍ TYP ZPŮSOB ÚČINNOSTI
  DB 100 NBF 200‑450 Icon Document H2 | W4 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
  DB 150 NBF 250‑600 Icon Document H4b | W5 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný


  Green truck crash testing noise barrier wall

  GETTING NOISE
  UNDER CONTROL


  Vyvinuto pro účinnou ochranu proti hluku a nejvyšší bezpečnost. Volně sestaveno bez použití základů.

  Informace o výrobcích

  Technické informace