Série DB NBF
Chrání před hlukem a nárazem vozidla

Volně sestavená série DB NBF chrání proti větru a proti hluku.


Brožura EXTRANET
Protihlukové bariéry Série DB NBF

  SÉRIE DB NBF

  V blízkosti zdroje hluku pro ochranu s maximální účinností


  Začlenění protihlukové stěny do zádržného systému vytváří pro dopravní bezpečnost a ochranu proti hluku nový technický standard. Prověřeno a certifikováno pro větší bezpečnost a méně hluku.


  Série DB NBF je jednou částí konceptu pasivní dopravní bezpečnosti DELTABLOC®. Spojením nástavce, zádržného systému a protihlukové stěny do jednoho systému je možno zařízení k ochraně proti hluku umístit blíže k provozu, než je možné u konvenčních protihlukových stěn. SafeLink® přechodové konstrukce nabízí bezešvé napojení na sérii DB 80, sérii DB 120, STEELBLOC® i na mnoho jiných cizích systémů.

  SÉRIE DB NBF
  VOLBA VÝROBKŮ


  TYP VÝKONNOSTNÍ SKUPINA STAVEBNÍ TYP ZPŮSOB ÚČINNOSTI DOKUMENTY
  DB 100 NBF 200‑450 H2 | W4 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný ➞ Extranet
  DB 150 NBF 250‑600 H4b | W5 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný ➞ Extranet


  Green truck crash testing noise barrier wall

  GETTING NOISE UNDER CONTROL


  Vyvinuto pro účinnou ochranu proti hluku a nejvyšší bezpečnost.
  Volně sestaveno bez použití základů.

  Technické informace