Ochrana údajů

Osobní údaje (obvykle dále označované jako „údaje“) budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu, a zde nabízených služeb.

Podle čl. 4 č. 1 nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), „zpracování“ označuje jakoukoli operaci nebo soubor operací, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování , uchovávání, úprava, úprava, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, sladění nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení prováděné u osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky či nikoli.

Následující zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, abychom vás informovali zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu pro zpracování těchto údajů buď pod naší vlastní kontrolou, nebo ve spojení s ostatními. Níže vás také informujeme o komponentách třetích stran, které používáme k optimalizaci našich webových stránek a zlepšování uživatelského komfortu, což může vést k tomu, že uvedené třetí strany také zpracovávají údaje, které shromažďují a kontrolují.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou strukturovány takto:

I. Informace o nás jakožto správcích vašich údajů
II. Práva uživatelů a subjektů údajů
III. Informace o zpracování údajů

 

I. INFORMACE O NÁS JAKO ŘÍDITELI VAŠICH ÚDAJŮ

Osoba odpovědná za tento web (dále jen „správce“) pro účely zákona o ochraně údajů je:

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Rakousko

Telephone: +43 57715 / 470 - 0
Fax: +43 57715 / 400 - 474
Email: office@deltabloc.com

 

II. PRÁVA UŽIVATELŮ A PŘEDMĚTY ÚDAJŮ

Pokud jde o zpracování údajů, které bude podrobněji popsáno níže, mají uživatelé a subjekty údajů právo

  • k potvrzení, zda jsou zpracovávány údaje, které se jich týkají, informace o zpracovávaných údajích, další informace o povaze zpracování údajů a kopie údajů (srov. také čl. 15 GDPR);
  • opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);
  • k okamžitému vymazání údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 DSGVO), nebo případně, je-li nutné další zpracování, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 3 GDPR, omezit uvedené zpracování podle čl. 18 GDPR;
  • přijímat kopie údajů, které se jich týkají a / nebo jimi poskytované, a nechat je předávat dalším poskytovatelům / správcům (srov. také čl. 20 GDPR);
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává správce v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Správce je dále povinen informovat všechny příjemce, kterým sděluje údaje, o všech takových opravách, výmazech nebo omezeních kladených na jejich zpracování podle čl. 16, 17 odst. 1, 18 GDPR. Tato povinnost se však nepoužije, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Uživatelé však mají právo na informace o těchto příjemcích.

Stejně tak podle čl. 21 GDPR mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitku proti budoucímu zpracování jejich údajů správcem podle čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

 

III. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracované při používání našich webových stránek budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel jejich ukládání, pokud jejich vymazání neporuší žádné zákonné povinnosti týkající se ukládání dat nebo pokud není dále stanoveno jinak.

ÚDAJE O SERVERU

Z technických důvodů budou shromažďována následující data zaslaná vaším internetovým prohlížečem nám nebo našemu poskytovateli serverů, zejména k zajištění bezpečného a stabilního webu: Tyto soubory protokolu serveru zaznamenávají typ a verzi vašeho prohlížeče, operačního systému, webu ze kterého jste přišli (URL referrer), navštívené webové stránky na našem webu, datum a čas vaší návštěvy a také IP adresa, ze které jste náš web navštívili.

Takto shromážděná data budou dočasně uložena, ale nikoli ve spojení s jinými vašimi údaji.

Základem tohoto úložiště je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve vylepšení, stabilitě, funkčnosti a zabezpečení našich webových stránek.

Údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů, pokud není z důvodu důkazů vyžadováno další ukládání. V takovém případě budou všechny nebo část údajů vyloučeny z mazání, dokud nebude konečně vyřešeno vyšetřování příslušného incidentu.

Cookies

a) Soubory cookie relace

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání uložené ve vašem počítači prohlížečem. Tyto soubory cookie zpracovávají určité konkrétní informace o vás, například váš prohlížeč, údaje o poloze nebo IP adresu.

Díky tomuto zpracování jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, což nám umožňuje například zobrazit naše webové stránky v různých jazycích nebo nabídnout funkci nákupního košíku.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR, pokud se tyto soubory cookie používají ke shromažďování údajů za účelem zahájení nebo zpracování smluvních vztahů.

Pokud zpracování neslouží k zahájení nebo zpracování smlouvy, spočívá náš oprávněný zájem na zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právním základem je pak čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.

Když zavřete prohlížeč, tyto soubory cookie relace se vymažou.

b) Soubory cookie třetích stran

V případě potřeby může náš web používat také soubory cookie od společností, se kterými spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo zlepšování funkcí našeho webu.

Podrobnosti najdete v následujících informacích, zejména o právním základu a účelu takového shromažďování a zpracování údajů třetích stran shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie.

c) Zakázání cookies

Používání cookies můžete odmítnout změnou nastavení ve svém prohlížeči. Stejně tak můžete pomocí prohlížeče odstranit soubory cookie, které již byly uloženy. Požadované kroky a opatření se však liší v závislosti na prohlížeči, který používáte. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k prohlížeči nebo se obraťte na jeho výrobce. Nastavení prohlížeče nemůže zabránit nastavení takzvaných flash cookies. Místo toho budete muset změnit nastavení přehrávače Flash Player. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, závisí také na používaném přehrávači Flash. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k přehrávači Flash Player nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud zabráníte nebo omezíte instalaci souborů cookie, nemusí být všechny funkce na našem webu plně použitelné.

Kontakt

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, údaje, které poskytnete, budou použity pro účely zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje musíme mít, abychom mohli zpracovat a odpovědět na váš dotaz; jinak na ni nebudeme schopni odpovědět úplně nebo vůbec.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, jakmile plně odpovíme na váš dotaz, a neexistuje žádná další zákonná povinnost vaše údaje ukládat, například kdyby z nich vyplynula objednávka nebo smlouva.

ONLINE PRACOVNÍ APLIKACE / ZVEŘEJNĚNÍ PRACOVNÍCH REKLAM

Nabízíme vám možnost ucházet se o zaměstnání u naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek. V případě těchto digitálních aplikací shromažďujeme údaje o vaší aplikaci elektronicky za účelem zpracování vaší žádosti.

Právním základem pro toto zpracování je §26 odst. 1 S. 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pokud vás přijmou v důsledku procesu podávání žádosti, budeme údaje, které poskytnete během procesu podávání žádostí, ukládat do vašeho personálního spisu pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu, samozřejmě v souladu s dalšími zákonnými povinnostmi.

Právním základem pro toto zpracování je §26 odst. 1 S. 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pokud vás nepřijmeme, údaje, které nám byly předloženy, automaticky smažeme dva měsíce po konečném rozhodnutí. Údaje však nesmažeme, pokud je musíme uchovávat z právních důvodů, jako jsou důkazy o rovném zacházení s žadateli, a to až do uzavření právních kroků nebo do čtyř měsíců.

V tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR a § 24 odst. 1 č. 2 BDSG. Náš oprávněný zájem spočívá v jakékoli právní obraně, kterou budeme muset využít.

Pokud výslovně souhlasíte s delším ukládáním vašich údajů, např. pro vaše zařazení do databáze uchazečů nebo zúčastněných stran budou údaje dále zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Právním základem je pak čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem podle čl. 7 odst. 3 GDPR s budoucím účinkem.

ODKAZY NA SOCIÁLNÍ MÉDIA PROSTŘEDNICTVÍM GRAFIKY

Na naše webové stránky také integrujeme následující stránky sociálních médií. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušného webu. Použití těchto grafik uložených na našich vlastních serverech znemožňuje automatické připojení k serverům těchto sítí pro jejich zobrazení. Pouze kliknutím na odpovídající grafiku budete přesměrováni na službu příslušné sociální sítě.

Jakmile kliknete, může tato síť zaznamenávat informace o vás a vaší návštěvě našeho webu. Nelze vyloučit, že tyto údaje budou zpracovávány ve Spojených státech.

Zpočátku tato data zahrnují například vaši IP adresu, datum a čas vaší návštěvy a navštívenou stránku. Pokud jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu v dané síti, může vám provozovatel sítě přiřadit informace shromážděné o vaší návštěvě našich stránek k vašemu osobnímu účtu. Pokud provádíte interakci kliknutím na Like, Sdílet atd., Mohou být tyto informace uloženy ve vašem osobním uživatelském účtu a případně na strna příslušné síti. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na obrázek odhlásit ze svého účtu sociální sítě. Různé sítě sociálních médií také nabízejí nastavení, která můžete odpovídajícím způsobem nakonfigurovat.

Následující sociální sítě jsou integrovány do našeho webu pomocí propojené grafiky:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php

Štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dceřiná společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Štít EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics. Toto je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že při zpracování údajů ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Služba Google Analytics se používá k analýze toho, jak se náš web používá. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho webu.

Informace o použití a informace o uživateli, jako je IP adresa, místo, čas nebo frekvence vašich návštěv našich webových stránek, budou přeneseny na server Google ve Spojených státech a tam uloženy. Používáme však Google Analytics s takzvanou anonymizační funkcí, kdy Google před přenosem do USA zkrátí IP adresu v rámci EU nebo EHP.

Takto shromážděná data zase používá Google k tomu, aby nám poskytla hodnocení návštěv našich webových stránek a toho, co tam návštěvníci dělají. Tyto údaje lze také použít k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu obecně.

Google uvádí, že vaši IP adresu nepřipojí k jiným datům. Google kromě toho poskytuje další informace o svých postupech v oblasti ochrany údajů na adrese

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

včetně možností, které můžete využít, abyste zabránili takovému použití vašich údajů.

Google navíc nabízí doplněk pro odhlášení na adrese

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

navíc s dalšími informacemi. Tento doplněk lze nainstalovat do nejpopulárnějších prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad daty, která Google shromažďuje při návštěvě našich webových stránek. Doplněk informuje JavaScript Google Analytics (ga.js), že do Google Analytics by neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek. To však nezabrání přenosu informací k nám nebo k jiným webovým analytickým službám, které můžeme použít, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu.

Modelové prohlášení o ochraně údajů pro Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Technické informace