Ultralehká série SB
Kompletní a modulární zajištění

Široký koncept ochranných stěn pro zabezpečení pracovišť.


Brožura Katalogové listy
Dočasné bariéry

Série SB

Splňuje všechny požadavky pro zřízení pracovišť


Vhodná pro zabezpečení staveniště, okolního provozu i přechodových oblastí.


Série SB je jedna část konceptu pasivní dopravní bezpečnosti DELTABLOC®. Každý systém je určen a testován pro maximální všestrannost, a proto zahrnuje mnoho různých druhů instalace. SafeLink® přechodové konstrukce nabízí bezešvé napojení na nejrůznější prvky i na jiné cizí systémy.

SÉRIE SB
VOLBA VÝROBKŮ

TYP KATALOGOVÉ LISTY VÝKONNOSTNÍ SKUPINA STAVEBNÍ TYP ZPŮSOB ÚČINNOSTI
SB 50 Icon Document T1 | W1 | A Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
T3 | W2 | A Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
N2 | W5 | A Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
SB 70 Icon Document N2 | W4 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
H1 | W5 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
SB 70B Icon Document H1 | W4 | B Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
T3 | W1 | A Volně vystavěné na asfaltu oboustranný
SB 70P Icon Document N2 | W1 | B Ukotvené v asfaltu 2 x Asfaltový hřebík oboustranný
N2 | W3 | B Ukotvené v asfaltu 1 x Asfaltový hřebík oboustranný


Black car on street secured by temporary safety barrier

PROTECTING LIVES
IS OUR MOTIVATION


Vyvinuto pro všechny oblasti použití při zabezpečení staveniště až po zádržný stupeň H1.

Informace o výrobcích

Technické informace