Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Velký zelený kamion narazil do integrovaného protihlukového systému PHONOBLOC® DB NBF

Svodidla, jež prošla nárazovými zkouškami

Bezpečnost silničního provozu je klíčové téma

Bezpečnější silnice jsou ve všech zemích jedno z hlavních témat

Silniční záchytné systémy (VRS) jsou pak zásadním faktorem pro bezpečnost silničního provozu, jelikož tyto systémy pasivní bezpečnosti mají za účel snižovat rizika a zvyšovat bezpečnost silničního provozu. Zamezují tomu, aby se vozidla vychylovala z jízdních pruhů, a minimalizují následky nehod. VRS zaváděné v Evropě musejí splňovat požadavky evropské normy EN 1317. Ta nastavuje nejvyšší mezinárodní standardy a zajišťuje jednotnost testovacích podmínek. Silniční záchytné systémy musejí úspěšně projít nárazovými zkouškami, jejichž parametry a kritéria pro přijetí tato norma ustanovuje. Veškerá svodidla DELTABLOC® se testují v renomovaných, akreditovaných a certifikovaných zkušebnách.
Tři hlavní kritéria EN 1317 jsou: úroveň zadržení, pracovní šířka a prudkost nárazu.

Úroveň zadržení

Záchytné systémy se klasifikují dle úrovně zadržení
Norma EN 1317 klasifikuje silniční záchytné systémy dle úrovně zadržení, což je index vyjadřující schopnost systému zadržet vozidlo. Úroveň zadržení se stanoví pomocí až tří nárazových zkoušek, při nichž je nastavena hmotnost, rychlost a úhel nárazu zkušebního vozidla. Nárazové zkoušky provádějí výhradně akreditované a certifikované zkušebny. Úroveň zadržení se popisuje v úrovních od nejnižší (T1) pro dočasná svodidla po nejvyšší (H4b) s velmi vysokou úrovní zadržení.

Pracovní šířka

Potřebná šířka pro silniční záchytný systém
Pracovní šířka W je míra deformace svodidla po nárazu a jedna z nejdůležitějších specifikací pro silniční záchytné systémy. Vyjadřuje velikost prostoru za svodidlem potřebného k tomu, aby systém správně fungoval v případě nárazu. Pracovní šířka se vypočte jako vzdálenost mezi čelní stranou nedeformovaného svodidla a nejzadnější částí deformovaného svodidla po nárazu. Dělí se na osm tříd: W1 až W8.

Prudkosti nárazu

Ochrana cestujících
Index prudkosti nárazu (ASI) vyjadřuje riziko zranění osob cestujících ve vozidle při nárazu do silničního záchytného systému. Je výhradně spojena s rizikem zranění cestujících a předpokládá, že různá míra prudkosti odpovídá různé závažnosti zranění. Norma EN 1317 stanovuje tři úrovně – A, B a C. Úroveň A indikuje vyšší bezpečnost pro cestující než úroveň B a úroveň B vyšší bezpečnost než úroveň C.

Vaše non-stop informační centrum

DELTABLOC® Extranet je vaše non-stop informační a znalostní centrum. Poskytuje obsáhlé informace o normách bezpečnosti silničního provozu, jakož i podrobné informace, jako jsou technické listy, výkresy a návody k instalaci. Navštivte DELTABLOC® Extranet a prohlédněte si portfolio našich výrobků.

Navštivte DELTABLOC® Extranet

Videa z nárazových zkoušek DELTABLOC®

Doposud jsme provedli více než 320 nárazových zkoušek, jež prokázaly účinnost našich výrobků a zvýšily bezpečnost silničního provozu po celém světě. Zde nabízíme výběr videí z několika posledních nárazových zkoušek.

Crashtest DB 120S-P with truck

Crashtest DB 120S-P Zero Debris Concrete with truck

Crashtest STEELBLOC® Prodigy 7.20s with car

Spojte se s námi
Contact us